Skip to content

Blog

Các trường hợp không được thành lập công ty

Các trường hợp không được thành lập công ty

Tổ chức, cá nhân được phép thành lập doanh nghiệp để phục vụ mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, không phải mọi đối tượng đều được thành lập và quản lý doanh nghiệp do...
24/11/2023
Điều kiện thành lập công ty phần mềm

Điều kiện thành lập công ty phần mềm

Kinh doanh phần mềm hiện đang trở thành lĩnh vực tiềm năng tại thị trường Việt Nam với nhiều chính sách ưu đãi của Chính phủ. Vậy thành lập công ty phần mềm cần những...
12/11/2023
Phân biệt chia và tách công ty

Phân biệt chia và tách công ty

Chia và tách công ty thường được áp dụng khi cần điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty. Hai hình thức này có nhiều điểm giống và khác mà chủ doanh nghiệp cần lưu...
12/11/2023
Quy định làm con dấu công ty cần lưu ý

Quy định làm con dấu công ty cần lưu ý

Con dấu công ty có giá trị pháp lý và đại diện cho công ty trên giấy tờ. Công ty phải đăng ký và có sự chấp thuận từ cơ quan chức năng trước khi sử dụng con dấu công ty.
11/11/2023