Skip to content
-

Lập mới doanh nghiệp

Thành lập Công ty TNHH 01 thành viên

Thành lập Công ty TNHH 01 thành viên

Trình tự thực hiện thành lập công ty 
Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy...
Thành lập chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty cổ phần

Thành lập chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty cổ phần

Trình tự thủ tục Thành lập Chi nhánh, Văn phòng Đại diện, Địa điểm kinh doanh
Lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở ngoài tỉnh, thành phố khác nơi đặt trụ sở chính của Công ty TNHH 1TV

Lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở ngoài tỉnh, thành phố khác nơi đặt trụ sở chính của Công ty TNHH 1TV

Trình tự thực hiện Lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở ngoài tỉnh, thành phố khác
Thành lập chi nhánh/ thành lập Văn phòng đại diện Công ty TNHH 1TV

Thành lập chi nhánh/ thành lập Văn phòng đại diện Công ty TNHH 1TV

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...