Skip to content

Cẩm Nang Công Ty

Người không được lập công ty

Người không được lập công ty

LUẬTDOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
Lời Khuyên Khởi Nghiệp

Lời Khuyên Khởi Nghiệp

20 lời khuyên trước khi khởi nghiệp kinh doanh (Dân trí) - Tự gây dựng một sự nghiệp kinh doanh không phải là một việc dễ dàng. Mặc dù bạn có toàn quyền trong tay nhưng bạn...
Xin Giấy Phép Kinh Doanh Rượu

Xin Giấy Phép Kinh Doanh Rượu

Xin Giấy Phép Kinh Doanh Rượu
THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Công ty TNHH hai thành viên là công ty TNHH hoạt động với mô hình có từ hai thành viên trở lên (thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân). Trong quá trình hoạt động của...
Thay Đổi Vốn Điều Lệ

Thay Đổi Vốn Điều Lệ

Vốn Điều lệ là số vốn do các thành viên (cổ đông) góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào trong Điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động...
 Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh

Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh

NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005