Skip to content

Cẩm Nang Công Ty

Xin Giấy Phép Kinh Doanh Rượu

Xin Giấy Phép Kinh Doanh Rượu

Xin Giấy Phép Kinh Doanh Rượu
THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Công ty TNHH hai thành viên là công ty TNHH hoạt động với mô hình có từ hai thành viên trở lên (thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân). Trong quá trình hoạt động của...
Thay Đổi Vốn Điều Lệ

Thay Đổi Vốn Điều Lệ

Vốn Điều lệ là số vốn do các thành viên (cổ đông) góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào trong Điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động...
 Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh

Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh

NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005
Cấp Giấy Phép Trang Tin Điện Tử Tổng Hợp

Cấp Giấy Phép Trang Tin Điện Tử Tổng Hợp

Cấp Giấy Phép Trang Tin Điện Tử Tổng Hợp
Lựa chọn loại hình công ty

Lựa chọn loại hình công ty

Các thương nhân khi muốn thành lập một doanh nghiệp, đang băn khoăn chưa biết lựa chọn loại hình nào, xin hãy tham khảo một số thông tin sau đây để giúp cho mình lựa chọn...
Thay Đổi Cổ Đông Công ty CP

Thay Đổi Cổ Đông Công ty CP

Cổ đông là gì? Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên...
Thay Đổi Trụ Sở Công ty

Thay Đổi Trụ Sở Công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp. Trụ sở của doanh nghiệp phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định...