Thủ tục chuyển đổi loại hình kinh doanh cho doanh nghiệp
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - CHÚC QUÝ KHÁCH NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý . CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ! Hotline: 0975.566.638

Liên hệ

Công ty Tư vấn An Việt - 10 năm kinh nghiệm - Dịch vụ được tin dùng năm 2013

 

Đối tác của Chúng Tôi

https://luatsuanviet.com
https://luatsuanviet.com
https://luatsuanviet.com

Thủ tục chuyển đổi loại hình kinh doanh cho doanh nghiệp

Nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp nhiều công ty chọn hình thức kinh doanh khác phù hợp hơn tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển và tăng lợi nhuận.

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

 • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên
 • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên
 • Chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên
 • Chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần
 • Chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên
 • Chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần
 • Chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên
 • Chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên;

Thành phần hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh;

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

 • Chủ sở hữu Công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên)
 • Hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)
 • Đại Hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần)
 • Các Bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án hoạt động dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh)
 • Tùy việc chuyển đổi các loại hình khác nhau thì trong hồ sơ sẽ bổ sung thêm: Hợp đồng chuyển nhượng, Quyết định của chủ sở hữu công ty/HĐQT, Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp

Nội dung tư vấn chính về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

 • Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua quyết định chuyển đổi  doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức,  phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);
 • Hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Đề nghị đăng ký chuyển đổi, Danh sách thành viên/Cổ đông, Điều lệ công ty và các giấy tờ khác có liên quan;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Liên hệ tới Văn phòng Luật sư An Việt để được tư vấn trực tiếp cực kỳ chi tiết dịch vụ chuyển đổi loại hình kinh doanh cho doanh nghiệp.


11 bầu chọn / điểm trung bình: 3