Skip to content

Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH (2016)

Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở nên cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký đầy đủ 8 mục dưới đây. Văn phòng luật sư An Việt tư vấn hướng dẫn.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)

2. Dự thảo điều lệ công ty (theo mẫu) được tất cả các thành viên sáng lập ( hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên sáng lập là tổ chức ) và người đại diện theo pháp luật ký từng trang

3. Danh sách thành viên (theo mẫu) và các giấy tờ kèm theo sau đây:

a. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật theo quy định sau:

  • Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
  • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
  • Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

b. Nếu thành viên góp vốn là tổ chức:

  • Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản 3.1 của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

4. Nếu người nộp hồ sơ không phải là thành viên sáng lập của công ty:

Xuất trình Giấy CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo khoản 3.1) còn hiệu lực và văn bản ủy quyền của người nộp hồ sơ thay có xác nhận của chính quyền địa  phương hoặc Công chứng nhà nước.

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc quản lý doanh nghiệp và một cá nhân khác giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp (nếu cần)

6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu cần)

7. Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu)

8. Loại dấu khắc (dấu đồng hoặc dấu liền mực)

Chú ý:

  1. Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
  2. Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ
  3. Người nhận kết quả là người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp
  4. Hồ sơ phải đánh máy, không điền tay vào mẫu

Thông tin khác:

1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác (kèm CMND) giữ chức danh quản lý do điều lệ công ty quy định.

(Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn hay có thắc mắc trong việc làm hồ sơ và xin đăng ký thành lập Công ty hãy liên hệ tới Văn phòng luật sư An Việt để được tư vấn qua hotline: 0975.566.638.

3/5 (9 bầu chọn)