Skip to content

So sánh 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam

4 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất tại Việt Nam là: Doanh nghiệp Tư nhân, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH và Công ty Hợp danh.

Nếu bạn chưa hiểu rõ các loại hình doanh nghiệp/công ty thì có thể tìm hiểu khái niệm tại đây trước khi xem thêm bảng so sánh ưu và nhược điểm giữa 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất tại Việt Nam.

LOẠI HÌNH

ƯU ĐIỂM

HẠN CHẾ

Doanh nghiệp Tư nhân

Một chủ đầu tư, thuận lợi trong việc quyết định các vấn đề của Doanh nghiệp

Không có tư cách pháp nhân

Chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản của Chủ Doanh nghiệp

Công ty TNHH

Nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh

Có tư cách pháp nhân

Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn góp

Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng hình thức đầu tư trực tiếp không có

Công ty Cổ phần

Nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh

Có tư cách pháp nhân
Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn góp

Các cổ đông sáng lập có thể mất quyền kiểm soát Công ty

Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng hình thức đầu tư trực tiếp thuận lợi, công chúng có thể dễ dàng tham gia vào công ty bằng hình thức mua cổ phiếu của Công ty (tính chất mở của Công ty)

Công ty Hợp danh

Nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh

Các thành viên hợp danh có thể hoạt động nhân danh công ty

Công ty hoạt động dựa trên uy tín của các thành viên

Các thành viên cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản liên quan đến các hoạt động của Công ty.

Không có tư cách pháp nhân

Trường hợp, bạn muốn thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc chuyển đổi, sáp nhập công ty có thể tìm hiểu dịch vụ Văn phòng luật sư An Việt đang cung cấp. Biểu phí tư vấn và hỗ trợ luôn rõ ràng và công khai đảm bảo giá dịch vụ hợp lý, chất lượng dịch vụ được đảm bảo.

Điện thoại hỗ trợ Khách hàng :

Số hotline: 0975566638/0967802636

Email: [email protected]

-> Dịch vụ của Văn phòng luật sư An Việt <-

5/5 (3 bầu chọn)