Skip to content

Những trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi đăng ký nội dung chi nhánh

11/11/202313 lượt đọc

Doanh nghiệp cần thay đổi nội dung chi nhánh khi có sự thay đổi về các thông tin đã đăng ký của chi nhánh như người đại diện, địa chỉ, cơ cấu tổ chức, mục đích hoạt động,...

Thay đổi thông tin cơ bản của chi nhánh

Một số thông tin thay đổi
Một số thông tin thay đổi

Khi chi nhánh của doanh nghiệp thay đổi một số thông tin cơ bản thì chủ doanh nghiệp hoặc đại diện chi nhánh sẽ cần thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung chi nhánh. Một số trường hợp thường gặp gồm có:

  • Thay đổi địa chỉ chi nhánh: Nếu chi nhánh dời đến một địa điểm mới, doanh nghiệp cần cập nhật thông tin địa chỉ chi nhánh lên Cổng thông tin quốc gia hoặc các nền tảng liên quan để đảm bảo rằng các cơ quan và khách hàng có thể tìm đến chi nhánh một cách dễ dàng. Cần lưu ý rằng việc chuyển địa chỉ chi nhánh trong tỉnh hay ngoài tỉnh sẽ yêu cầu thủ tục và quy trình đăng ký khác nhau.
  • Thay đổi số điện thoại và địa chỉ email: Tương tự như việc thay đổi địa chỉ, khi chi nhánh thay đổi thông tin liên hệ thì đại diện chi nhánh cũng cần cập nhật lại nội dung chi nhánh để khách hàng và đối tác có thể liên lạc dễ dàng và nhanh chóng.
  • Thay đổi tên chi nhánh: Nếu tên chi nhánh cần thay đổi vì lý do nào đó, doanh nghiệp cũng cần cập nhật thông tin này để đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh tại chi nhánh, đồng thời tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng và các đơn vị liên quan.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ cần thay đổi nội dung chi nhánh khi phát sinh những thay đổi về tên người đại diện, các thông tin đăng ký thuế của chi nhánh,....

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của chi nhánh

Một trường hợp quan trọng khác khi cần thay đổi nội dung chi nhánh là khi chi nhánh muốn mở rộng hoặc thay đổi lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Ví dụ, ban đầu, chi nhánh đăng ký hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, nhưng sau đó muốn mở rộng để bao gồm cả lĩnh vực sản xuất. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần cập nhật thông tin đăng ký nội dung chi nhánh để đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh.

Thay đổi vốn đầu tư cho chi nhánh

Một trong những phần quan trọng của đăng ký nội dung chi nhánh là thông tin về vốn đầu tư ban đầu. Nếu vốn đầu tư ban đầu cho chi nhánh thay đổi, ví dụ như doanh nghiệp muốn đầu tư thêm hoặc rút vốn khỏi chi nhánh, thông tin này cần được cập nhật lên các nền tảng liên quan. Điều này đảm bảo nội dung chi nhánh phản ánh đúng tình hình tài chính của đơn vị.

Thay đổi cơ cấu tổ chức của chi nhánh 

Nếu có sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức của chi nhánh, ví dụ như thay đổi cổ đông hoặc chủ sở hữu tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, thông tin này cần được cập nhật trong nội dung chi nhánh. Các thay đổi này có thể phát sinh khi có sự thay đổi trong sở hữu doanh nghiệp, quyền lợi cổ đông, hoặc quản lý chi nhánh.

Thay đổi mục đích hoạt động của chi nhánh

Mục đích hoạt động của chi nhánh có thể thay đổi theo thời gian. Ví dụ, khi thành lập chi nhánh, doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động của chi nhánh là cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể, giữ vai trò là kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ trực tiếp đến khách hàng của doanh nghiệp. Nhưng sau đó có thể do tình hình nền kinh tế hoặc do sự thay đổi trong kế hoạch của doanh nghiệp mà mục đích hoạt động của chi nhánh thay đổi, chẳng hạn như để lưu trữ sản phẩm hoặc làm văn phòng xử lý các tác vụ nhất định. Những thay đổi này có thể liên quan đến chuyển từ hoạt động kinh doanh sang sản xuất, hoặc ngược lại. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần điều chỉnh và thay đổi nội dung chi nhánh đã đăng ký trước đó để phản ánh đúng mục tiêu kinh doanh mới của chi nhánh.

Mua bán hoặc sáp nhập chi nhánh

Trong trường hợp chi nhánh được mua bán hoặc sáp nhập vào một doanh nghiệp khác, đại diện chi nhánh cần cập nhật thông tin về chủ sở hữu mới và sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức chi nhánh. Việc thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung chi nhánh đặc biệt quan trọng trong trường hợp sáp nhập công ty và cần thực hiện thủ tục pháp lý để chuyển quyền sở hữu và quản lý nhằm hợp pháp hóa các hoạt động của chi nhánh trong tương lai.

Thay đổi quyền và trách nhiệm pháp lý của chi nhánh 

Nếu có sự thay đổi trong quyền và trách nhiệm pháp lý của chi nhánh, doanh nghiệp cần cập nhật thông tin đến các đơn vị liên quan. Ví dụ, nếu chi nhánh ban đầu có quyền và trách nhiệm hạn chế trong việc ký kết hợp đồng, nhưng sau đó được cấp phép để ký kết hợp đồng độc lập thì thông tin này cũng cần được điều chỉnh trong nội dung chi nhánh.

Khi bị yêu cầu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước

Các cơ quan quản lý nhà nước có thể yêu cầu doanh nghiệp thay đổi đăng ký nội dung của chi nhánh theo quy định của họ. Điều này có thể liên quan đến việc tuân thủ các quy định pháp lý và bảo đảm rằng doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Một số thông tin khác cần biết khi đăng ký thay đổi nội dung chi nhánh

Một số thông tin về hồ sơ cần chuẩn bị
Một số thông tin về hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Thông báo về việc thay đổi nội dung chi nhánh (Phụ lục II-9 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh (Phụ lục II-15 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
  • Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện chi nhánh theo pháp luật.
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền làm thủ tục (nếu có). Với người là công dân Việt Nam sẽ cần CCCD hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực, còn với người nước ngoài sẽ cần hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ 

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Thời hạn thực hiện

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện việc cập nhật và thay đổi nội dung chi nhánh trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

5/5 (1 bầu chọn)