Skip to content

Quy trình giải thể doanh nghiệp

08/11/202316 lượt đọc

Khi có nguy cơ giải thể, doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị một số thông tin và giấy tờ, sau đó sẽ thực hiện một số bước như đưa ra thông báo và nộp hồ sơ đăng ký giải thể.  

Trong quá trình tiến hành giải thể, doanh nghiệp sẽ cần tạm ngừng hoạt động kinh doanh và tiến hành đăng ký chấm dứt hoạt động tại các chi nhánh để hoàn thiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Trong trường hợp đăng ký giải thể doanh nghiệp không được chấp nhận, doanh nghiệp sẽ cần xem xét các phương án như đưa ra giải pháp để đảm bảo điều kiện giải thể hoặc cố gắng duy trì hoặc chuyển đổi loại hình công ty.

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là hành động chấm dứt sự tồn tại và các hoạt động của một doanh nghiệp, đồng thời hủy bỏ tư cách pháp nhân cũng như quyền và nghĩa vụ liên quan đến thị trường kinh tế.

Điều kiện để tiến hành giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp

Trước khi tiến hành đăng ký giải thể, doanh nghiệp cần thực hiện việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các địa điểm kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh của khu vực đặt các đơn vị này.

Quá trình giải thể chỉ có thể được thực hiện khi doanh nghiệp đã thanh toán mọi khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản khác và không trong giai đoạn giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Nếu doanh nghiệp sử dụng con dấu được cấp bởi cơ quan công an thì doanh nghiệp cần phải trả lại con dấu đó và kèm theo Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an khi muốn tiến hành thủ tục giải thể.

Tài liệu và hồ sơ cần thiết cho quá trình giải thể

Tài liệu và hồ sơ
Tài liệu và hồ sơ

Trong quá trình giải thể, doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị một số loại giấy tờ và hồ sơ để nộp lên các cơ quan liên quan như Cơ quan đăng ký kinh doanh và Sở kế hoạch và đầu tư. Các loại giấy tờ đó bao gồm:

 • Thông báo giải thể
 • Biên bản Giải thể
 • Quyết định giải thể
 • Biên bản và quyết định thanh lý tài sản
 • Danh sách người lao động
 • Danh sách chủ nợ
 • Giấy xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ cam kết không mở tài khoản
 • Xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan
 • Thông báo đóng cửa mã số thuế
 • Báo giải thể
 • Công văn trả dấu
 • Thông báo của Sở Kế hoạch đầu tư về việc trả con dấu
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các hình thức nộp giấy tờ liên quan

Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ
 • Nộp trực tiếp: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy thác sẽ đến và đăng ký giải thể trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Nộp trực tuyến: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy thác sẽ đăng ký giải thể qua mạng thông tin điện tử.
 • Nộp qua dịch vụ bưu chính: Doanh nghiệp gửi thông tin đăng ký giải thể tới Cơ quan đăng ký kinh doanh qua dịch vụ bưu chính.

Các bước thực hiện giải thể doanh nghiệp

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Với hình thức nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, quy trình giải thể doanh nghiệp sẽ có những bước sau:

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 1 ngày kể từ khi nhận được đăng ký giải thể của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia và gửi cho Cơ quan thuế các thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp. 

Trong thời hạn 5 ngày, nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời đưa ra thông báo về quyết định giải thể của doanh nghiệp.

Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa phương.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển thông tin này đến Cơ quan thuế. Trong vòng 2 ngày làm việc, Cơ quan thuế sẽ đưa ra ý kiến về tình hình nộp thuế của doanh nghiệp. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thành "đã giải thể" nếu không có ý kiến từ chối từ Cơ quan thuế và thông báo việc giải thể.

Nếu sau 180 ngày từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo giải thể và không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể hoặc ý kiến phản đối bằng văn bản từ bên liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thành "đã giải thể," thông báo việc giải thể cho Cơ quan thuế, và thông báo về việc giải thể trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn 180 ngày trên.

Nộp trực tuyến

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết, bạn truy cập vào trang web https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn để tiến hành đăng ký giải thể. Nếu doanh nghiệp chưa có tài khoản trên trang web này thì bạn cần chọn nút “Đăng ký” để tạo tài khoản doanh nghiệp, còn nếu doanh nghiệp đã có tài khoản rồi thì bạn có thể “Đăng nhập” và tiến hành đăng ký giải thể doanh nghiệp.

Để đăng ký giải thể, bạn chọn mục “Dịch vụ công”, sau đó chọn “Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến”, chọn “Đăng ký doanh nghiệp”, sau đó chọn “Nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng” (Nếu tài khoản của bạn đã được gán chữ ký số công cộng) hoặc chọn “Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh”, chọn “Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc” và chọn “Giải thể”.

Tại đây, bạn cần điền các thông tin theo hướng dẫn và tải các file đính kèm theo yêu cầu. Sau đó bạn chọn “Chuẩn bị” và chọn địa bàn quản lý rồi chọn “Chấp nhận”. Cuối cùng, bạn cần chọn “Ký sổ/xác thực tài khoản đăng ký kinh doanh”, chọn “Thanh toán” và nhập thông tin người thanh toán rồi chọn “Xác nhận”.

Khi đó, trạng thái hồ sơ sẽ hiện:

 • “Đang được tự động tiếp nhận trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia” cho biết việc nộp hồ sơ giải thể đã thành công. 
 • “Đã chấp thuận” cho biết hồ sơ giải thể đã được chấp thuận và đang được xử lý.

Tham khảo: dichvucong.gov.vn

5/5 (1 bầu chọn)