Skip to content

Tạm ngừng hoạt động công ty


  

Tạm ngừng hoạt động công ty
Tạm ngừng hoạt động công ty/doanh nghiệp

Điện thoại hỗ trợ: 097.5566.638 /0967.802.636/ 0983.131.796

Tạm ngừng kinh doanh:

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 03 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.Trong thời gian tạm dừng hoạt động doanh nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. 

4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.

5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.

Công việc doanh nghiệp phải chuẩn bị khi tiến hành:

-     Bản sao hoặc phô tô giấy phép ĐKKD

Dịch vụ của công ty An Việt:

1. Lấy thông tin, tư vấn cụ thể công việc cho khách hàng.

2. Soạn thảo bộ hồ sơ tạm dừng.

3. Thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục tạm dừng hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian và các mức phí trọn gói :
-  Thời gian: 1- 5 ngày

Các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp nhận được:

Quyết định cho phép tạm dừng của cơ quan quản lý.

Để được hỗ trợ, tư vấn cụ thể  vui lòng liên hệ trực tiếp với  chúng tôi.

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ AN VIỆT

Điện thoại hỗ trợ : 0967802636/ 033 2389686

Số 106, Ngõ 231 Phố Chùa bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội

Email: [email protected]

5/5 (16 bầu chọn)