Skip to content

Tổng cục Thuế: Số doanh nghiệp có lãi quý 2 tăng 2,5% so với quý 1

Cũng theo Tổng cục Thuế, số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh tính đến cuối tháng 7/2012 là 20.741 doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính),số doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2012 là 46.818 doanh nghiệp, trong đó, doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 42.349. 
Cũng theo Tổng cục Thuế, số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh tính đến cuối tháng 7/2012 là 20.741 doanh nghiệp (đến cuối tháng 6 là 21.678). 
Đáng chú ý, trong tháng 7, có 937 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Điều này, theo Bộ Tài chính, cho thấy tình hình hoạt động của doanh nghiệp đã có dấu hiệu khả quan hơn.
Theo kê khai nộp thuế của doanh nghiệp trong quý 2/2012, số doanh nghiệp có lãi trước thuế tăng so với quý 1/2012 là 2,5%, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 5,8% so với quý 1.
Được biết, theo số liệu từ thông cáo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, tính đến 20/7, cả nước có trên 663,8 nghìn doanh nghiệp được thành lập, trong đó có trên 468,6 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 70%.

5/5 (1 bầu chọn)