Skip to content

Phiếu Kê Khai Lập Mới Công Ty


Hà Nội, ngày     tháng     năm 2014.

                                                                                              Kính gửi: Quý khách hàng !

Thông tin cần điền khi thành lập mới công ty

            Để sớm triển khai các công việc trong việc trợ giúp thành lập công ty, đề nghị Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau: 

1 Tên công ty:  

Tên công ty bằng tiếng Việt : ...................................................................

Tên công ty bằng tiếng Anh : ...........................................................................

Tên công ty viết tắt : ................................................................


2 . Trụ sở chính:

(Ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, tỉnh thành phố) : ...................................................

Điện thoại:  . . . . . . . . . . . . . .                              

Email:. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .                               

3 . Ngành nghề kinh doanh: ghi theo QĐ 10/CP  đính kèm ( chọn mã và ghi lại mã số ngành nghề).

Ghi ngành nghề theo mã số

4 . Vốn điều lệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Người đại diện theo pháp luật: (Chọn chức danh tương ứng và ghi rõ họ tên) 

Giám đốc: Ông  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày tháng năm sinh : ........................................

Chứng minh Thư số : .....................................cấp ngày : ........................................

Nơi cấp : ............................................................................................

Hộ khẩu thường trú : ........................................................................

Chỗ ở hiện tại : ......................................................

6. Thông tin về các sáng lập viên: 

6.1 .Sáng lập viên 1: ...............................   Nam/Nữ 

Ngày sinh:..............................................................................

Dân tộc:  . .  . . . . . . . .. .Quốc tịch: Việt Nam .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . CMTND số: . . . . . . .cấp ngày . . . . . . .

Nơi cấp . . . . . hoặc Hộ chiếu số: . . . . . . . . . . . . cấp ngày: . . . . . . . . . . . . . . nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . .

Nơi đăng ký HKTT (Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................

Chỗ ở hiện tại(Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................................................................

Số vốn góp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  

6.2. Sáng lập viên 2 : ............................   Nam/Nữ   

Ngày sinh: ..................................................

Dân tộc:.. . .  . . . . . . . .. .Quốc tịch: ....... . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . CMTND số:  . . . . .cấp ngày .  . . . . . . . .

Nơi cấp   . . . . . . . . hoặc Hộ chiếu số: . . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày: . . . . . . . . . . . nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . .

Nơi đăng ký HKTT (Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . ..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại(Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số vốn góp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .   

6.3.Sáng lập viên 3 :...............................................   Nam/Nữ  

Ngày sinh: ................................................

Dân tộc: . . . .  . . . . . . . .. .Quốc tịch: Việt Nam  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . CMTND số: ..........................cấp ngày .................. . .

Nơi cấp: Hà Nội. . . . . . . . . . . . . .hoặc Hộ chiếu số: . . . . . . . . . . . . cấp ngày: . . . . . . . . . nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi đăng ký HKTT (Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . ..

Chỗ ở hiện tại(Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số vốn góp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .   

6.4. Sáng lập viên 4:...................................................  Nam/Nữ 

Ngày sinh: . . . . . . . .

Dân tộc:. . . . . . .  . . . . . . . .. .Quốc tịch: . . . . . . . . . . CMTND số: . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày . . . . . . .  . .

Nơi cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . .hoặc Hộ chiếu số: . . . . . . . . . . . . cấp ngày: . . . . . . . . . nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi đăng ký HKTT (Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chỗ ở hiện tại(Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số vốn góp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .   

6.5.Sáng lập viên 5:...................................................   Nam/Nữ 

Ngày sinh: . . . . . . .

Dân tộc:. . . . . . .  . . . . . . . .. .Quốc tịch: ............. CMTND số: . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày . . . . . . .  . . .

Nơi cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . .hoặc Hộ chiếu số: . . . . . . . . . . . . cấp ngày: . . . . . . . . . nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi đăng ký HKTT (Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chỗ ở hiện tại(Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số vốn góp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Để chúng tôi phục vụ bạn được tốt hơn, xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn biết chúng tôi từ đâu:                                                  

       Báo Mua bán                   Internet & Email                           Khác ………... 

       Được giới thiệu                      Khách hàng cũ                            

 Mong sớm nhận được trả lời để công ty chúng tôi phục vụ được tốt hơn .

 

Chữ ký người khai:                                                                       

 

                                                                             

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN VIỆT HÀ NỘI - CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ AN VIỆT

TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ 21 NGÕ 231 PHỐ CHÙA BỘC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI.

Chi Nhánh : Số 15, Đường Số 6 - Phường 4 - Quận 4, Thành Phố HCM

Điện thoại : 024.35641385 / 35642051 / 097.5566.638.

website : www.luatsuanviet.com / www.dichvucongtyhanoi.com

Công ty làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần trừ chủ nhật, ngày Lễ, Tết

5/5 (1 bầu chọn)