Skip to content

CÁCH GHI NGHÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

LƯU Ý VỀ NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Từ ngày 01/01/2011, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ triển khai thực hiện công văn số 8311/BKH-ĐKKD ngày 19/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp. Theo đó Doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành nghề chi tiết hơn ngành nghề cấp bốn thì có thể ghi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề cấp bốn đã chọn và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành nghề chi tiết đã ghi.

Ví dụ 1: 

Hiện nay công ty có ngành nghề kinh doanh: “Thiết kế công trình điện dân dụng, công nghiệp. Thiết kế công trình chiếu sáng vỉa hè. Thi công lắp đặt hệ thống cơ –điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV. Mua bán máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị cơ-điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.” 

Nay mã hóa và chi tiết ngành nghề như sau:

7110

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Thiết kế công trình điện dân dụng, công nghiệp. Thiết kế công trình chiếu sáng vỉa hè.

4321

Lắp đặt hệ thống điện

Chi tiết:Thi công lắp đặt hệ thống cơ –điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV,

 

4329

 

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết: hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống trộm, camera quan sát.

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị cơ-điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

  Doanh nghiệp sử dụng mẫu thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thông báo thay đổi thông tin thuế để điều chỉnh ngành nghề theo hướng dẫn trên. Tham khảo mẫu tại địa chỉ website http://dpi.hochiminhcity.gov.vn/tiếng việt/thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu chi tiết/…

Ví dụ 2: 

Hiện nay công ty có ngành nghề kinh doanh: Thiết kế công trình điện dân dụng, công nghiệp. Thiết kế công trình chiếu sáng vỉa hè. Thi công lắp đặt hệ thống cơ –điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV. Mua bán máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị cơ-điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.  

Nay đăng ký hoạt động chi nhánh với ngành nghề “Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống trộm, camera quan sát.”  thì công ty cần thực hiện các bước sau

  • Mã hóa và chi tiết ngành nghề của doanh nghiệp như sau:

7110

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Thiết kế công trình điện dân dụng, công nghiệp. Thiết kế công trình chiếu sáng vỉa hè.

4321

Lắp đặt hệ thống điện

Chi tiết:Thi công lắp đặt hệ thống cơ –điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV,

4329

 

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết: Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống trộm, camera quan sát.

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị cơ-điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

 

  • Doanh nghiệp sử dụng mẫu thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thông báo thay đổi thông tin thuế để điều chỉnh ngành nghề theo hướng dẫn trên. 

 

4321

Lắp đặt hệ thống điện

Chi tiết:Thi công lắp đặt hệ thống cơ –điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV,

          Ví dụ 3

Công ty có ngành kinh doanh cấp 4 là “Bán buôn vải, hàng may sẳn, giày dép – 4641” và “Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng – 4663: chi tiết: Bán buôn xi mặng, gạch xây” ;  nay đăng ký chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh để chứa hàng thì  đăng ký ngành cho kho chứa hàng như sau  

4663

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: kho chứa hàng xi măng

4641

Bán buôn vải, hàng may sẳn, giày dép

Chi tiết: kho chứa hàng

          Đồng thời sẽ chọn một trong các mã ngành nghề cấp 4 của chi nhánh, địa điểm kinh doanh để đăng ký ngành nghề chính

5/5 (1 bầu chọn)