Skip to content

Giấy phép hoạt động mạng xã hội trực tuyến

Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet, bao gồm dịch vụ tạo blog, diễn đàn (forum),trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự khác.

I. Điều kiện cho việc xin Giấy phép mạng xã hội trực tuyến:

Để được cấp Giấy phép đăng ký mạng xã hội trực tuyến, chủ sở hữu website cần phải có đủ các điều kiện sau:

a. Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b. Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động;

c. Có ngành nghề kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp;

d. Có tên miền hợp lệ;

e. Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm   các quy định của pháp luật;

f. Trường hợp sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thì tên miền này phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng tại thời điểm xin cấp Giấy phép mạng xã hội trực tuyến

II.  Tài liệu cần thiết cho việc Đăng ký mạng xã hội trực tuyến:

a.  Đơn đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến (02 bản);

b. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản);

c.  Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến (02 bản).

d. Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoặc của cơ quan có thẩm quyền (02

bản).

d. Đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến bảo đảm các yêu cầu sau:

III. Thời gian cho việc xin Giấy phép mạng xã hội trực tuyến

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn cấp giấy phép đăng ký mạng xã hội trực tuyến là sau15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đủ và hợp lệ

Cơ quan cấp Giấy phép: Cục Quản lý phát thanh truyền hình – Bộ Thông tin và Truyền thông

5/5 (1 bầu chọn)