Skip to content

Giấy phép lao động

Các nội dung chính trong lĩnh vực tư vấn Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Công ty Luật bao gồm

I.    Tư vấn vấn đề Pháp Lý và hướng dẫn chuẩn bị tài liệu

1.   Tư vấn vấn đề Pháp Lý liên quan

    Tư vấn Quy định Luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan;

    Tư vấn Quy định Pháp Lý về việc tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;

    Tư vấn quy định Pháp Lý về xuất nhập cảnh tại Việt Nam;

    Tư vấn quy định Pháp Lý về thuế trong lĩnh vực lao động;

    Tư vấn quy định Pháp Lý khác có liên quan; 

2.   Hướng dẫn Công ty sử dụng lao động và người nước ngoài chuẩn bị tài liệu

    Hướng dẫn Công ty sử dụng lao động chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho viêc gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài;

    Hướng dẫn Người nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự Giấy tờ, và khai báo tạm trú theo quy định của Pháp Luật Việt Nam;

    Hướng dẫn Người nước ngoài và Công ty sử dụng lao động chuẩn bị các giấy tờ liên quan khác;

3.   Kiểm tra, đánh giá tính Pháp Lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của Người nước ngoài

Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các Luật sự chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

Trong trường hợp Quý khách hàng cần Luật sư tham gia đàm phán các nội dung trong hợp đồng lao động dự định ký kết, Công ty SPVN sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.

Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ liên quan.

II.  Ký kết hợp đồng dịch vụ Pháp Lý

Trên cơ sở nội dung công việc Quý khách hàng đưa ra Công ty Luật SPVN đề xuất báo giá chi tiết về thời gian, chi phí và các điều khoản của hợp đồng dịch vụ Pháp Lý cho việc thực hiện Công việc.

Công việc bắt đầu được thực hiện khi Hợp đồng dịch vụ Pháp Lý được ký kết.

III.   Quy trình triển khai công việc

    Thu thập thông tin tài liệu cần thiết;

    Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Lý lịch tư pháp cho Người nước ngoài;

    Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho Người nước ngoài;

    Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Lý lịch tư pháp cho Người nước ngoài;

    Đại diện thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép lao động cho Người nước ngoài;

IV.  Cam kết sau khi kết thúc công việc

    Hướng dẫn thủ tục gia hạn Visa dài hạn hoặc xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài;

    Cung cấp Văn bản pháp Luật theo yêu cầu;

    Hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan trong quy định của Luật lao động;

5/5 (1 bầu chọn)