Skip to content

Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy. Các nội dung chính trong lĩnh vực tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

I.    Tư vấn vấn đề Pháp Lý và hướng dẫn chuẩn bị tài liệu

1.   Tư vấn vấn đề Pháp Lý liên quan

    Tư vấn Quy định Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản pháp luật liên quan;

    Tư vấn Quy định Pháp Lý về các điều kiện phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy;

    Tư vấn quy trình lập phương án phòng cháy chữa cháy và xin giấy phép kiểm tra phòng cháy chữa cháy;

    Tư vấn quy định Pháp Lý về doanh nghiệp;

    Tư vấn quy định Pháp Lý khác có liên quan;

2.   Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu 

    Hướng dẫn khách hàng xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy;

    Hướng dẫn khách hàng trong việc mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy;

    Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ liên quan khác;

3.   Kiểm tra, đánh giá tính Pháp Lý của các yêu cầu tư vấn

Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các Luật sự chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

Trong trường hợp Quý khách hàng cần Luật sư tham gia đàm phán các nội dung trong hợp đồng lao động dự định ký kết, Công ty SPVN sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.

II.  Ký kết hợp đồng dịch vụ Pháp Lý

Trên cơ sở nội dung công việc Quý khách hàng đưa ra Công ty Luật SPVN đề xuất báo giá chi tiết về thời gian, chi phí và các điều khoản của hợp đồng dịch vụ Pháp Lý cho việc thực hiện Công việc.

Công việc bắt đầu được thực hiện khi Hợp đồng dịch vụ Pháp Lý được ký kết.

III.   Quy trình triển khai công việc

    Thu thập thông tin tài liệu cần thiết;

    Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

    Đại diện thực hiện thủ tục hành chính;

    Đại diện thực hiện khách hàng trao đổi với chuyên viên thụ lý hồ sơ

    Đại diện khách hàng nhận kết quả hành chính;

IV.  Cam kết sau khi kết thúc công việc

    Cung cấp Văn bản pháp Luật theo yêu cầu;

    Hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan trong quy định của pháp luật;

5/5 (1 bầu chọn)