Skip to content

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

1.Công bố chất lượng sản phẩm

Các sản phẩm thực phẩm sau đây bắt buộc phải công bố chất lượng sản phẩm trước khi lưu hành trên thị trường.

- Sản phẩm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc lá điếu, nguyên liệu thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu nhằm kinh doanh, tiêu thụ tại Việt Nam.

- Sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm (dụng cụ chứa đựng và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nguyên liệu chính để sản xuất ra các sản phẩm này) và sản phẩm chỉ nhằm mục đích xuất khẩu cũng được khuyến khích công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định tại văn bản này.

- Sản phẩm sản xuất trong nước, có mục đích xuất khẩu, công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Các sản phẩm có chất lượng không ổn định, sản phẩm bao gói đơn giản để sử dụng trong ngày và các sản phẩm sản xuất theo thời vụ, theo đơn đặt hàng ngắn hạn có thời hạn sử dụng dưới 10 ngày trong điều kiện môi trường bình thường, không bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy chế này.

I. HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Để có thể tiến hành thủ tục công bố chất lượng sản phẩm, khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

1. Công bố chất lượng sản phẩm sản xuất trong nước và vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thành phẩm (bao bì chứa đựng):

a) Bản công bố chất lượng sản phẩm sản phẩm;

b) Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành;

c) Giấy đăng ký kinh doanh;

d) Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công;

đ) Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn;

e) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm;

g) Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).

h) Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

2. Công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

a) Bản công bố chất lượng sản phẩm;

b) Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành;

c) Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).

d) Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà sản xuất hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

e) Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định).

f) Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt); HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương.

g) Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

h) Bản sao Hợp đồng thương mại (nếu có).

II. THỦ TỤC CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 Sau khi chuẩn bị hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm theo Mục I, khách hàng sẽ tiến hành nộp hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm theo các bước sau:

 Bước 1: Cơ sở gửi hồ sơ về cơ quan chức năng;

 Bước 2: Cơ quan chức năng nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho người nộp;

 Bước 3: Cơ quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sau 07 ngày làm việc có công văn yêu cầu cá nhân,doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hồ sơ bổ sung có dấu văn thư ghi ngày nhận hồ sơ bổ sung.

 Bước 4: Tổ chức thẩm xét sau 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm hợp lệ và lập phiếu thẩm xét theo qui định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Bước 5: Trả kết quả cho cơ sở và lưu hồ sơ.

2. Công bố Thực phẩm chức năng

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh phải công bố việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn ngành theo quy định của pháp luật;

Do đó, để sản phẩm thực phẩm chức năng được phép lưu hành trên thị trường, đơn vị phân phối sản phẩm phải tiến hành thủ tục công bố thực phẩm chức năng tại Cơ quan chức năng. Công ty Luật SPVN xin được tư vấn thủ tục công bố thực phẩm chức năng để Quý khách hàng tham khảo.

I. Điều kiện xác định sản phẩm là thực phẩm chức năng

Những sản phẩm thực phẩm có bổ sung các chất dinh dưỡng như vitamin, muối khoáng và các chất có hoạt tính sinh học nếu được Nhà sản xuất công bố sản phẩm đó là thực phẩm chức năng; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước cho phép lưu hành chứng nhận phù hợp với pháp luật về thực phẩm thì được coi là thực phẩm chức năng

II. Tài liệu cho việc công bố thực phẩm chức năng

Để có thể tiến hành thủ tục công bố thực phẩm chức năng, khách hàng cần chuẩn bị tài liệ sau đây:

1. Bản Công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

2. Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu).

3. Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ;

4. Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định);

5. Bản sao công chứng của một trong các giấy chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt); HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương.

6. Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

7. Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm);

9. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận Y tế (Certificate of Health) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ.

10. Kết quả nghiên cứu lâm sàng hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn của sản phẩm.

5/5 (2 bầu chọn)