Tư vấn Pháp luật thường xuyên
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - CHÚC QUÝ KHÁCH NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý . CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ! Hotline: 0975.566.638

Liên hệ

Công ty Tư vấn An Việt - 10 năm kinh nghiệm - Dịch vụ được tin dùng năm 2013

 

Đối tác của Chúng Tôi

https://luatsuanviet.com
https://luatsuanviet.com
https://luatsuanviet.com

Tư vấn Pháp luật thường xuyên

Nội dung dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của AN VIỆT bao gồm:

  • Tư vấn và trả lời mọi câu hỏi của khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (đặc biệt ưu tiên tư vấn qua hình thức trả lời bằng văn bản qua email);
  • Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ thương hiệu nói riêng, quyền sở hữu trí tuệ nói chung, kỷ luật, ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Hỗ trợ khách hàng tối đa để đảm bảo tính chuẩn mực pháp lý và có lợi nhất, an toàn nhất trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh (Kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản do doanh nghiệp phát hành ra bên ngoài cũng như các văn bản, tài liệu mà doanh nghiệp nhận được);
  • Tư vấn và dự liệu trước những thuận lợi và rủi ro khi doanh nghiệp tiến hành ký kết hợp đồng, giao dịch với đối tác;
  • Tham gia với tư cách là nhà tư vấn của khách hàng trong các cuộc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng;
  • Tư vấn về các đường lối, chính sách, thủ tục giải quyết liên quan đến các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp từ hợp đồng giữa khách hàng và đối tác;
  • Cung cấp văn bản, mẫu hợp đồng, các biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước.
  • Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Cung cấp danh mục văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp định kỳ (tuần, tháng) qua email, fax, thư tín;

(Ngăn ngừa và phòng trừ rủi ro từ trước, một trong những lợi thế lớn của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh)


1 bầu chọn / điểm trung bình: 5