Skip to content

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng báo lãi 333 tỷ đồng

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) vừa sơ kết sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và mục tiêu 6 tháng còn lại.

Theo đó, tất cả các chỉ số sản xuất, kinh doanh của đơn vị này chưa chạm tới ngưỡng 50% trong nửa đầu năm nay.

Cụ thể, về kết quả kinh doanh, Vicem đạt doanh thu 14.224 tỷ đồng, hoàn thành 43,6% mục tiêu năm (32.695 tỷ đồng) và bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2011.

Lợi nhuận trước thuế đạt 333 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch năm (752 tỷ đồng).

Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tương ứng là 2,34% và 2,56%.

Về sản xuất, trong nửa đầu năm 2012, sản xuất clinker của đơn vị này đạt 7,088 triệu tấn, hoàn thành 45,1% và bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2009. Sản xuất xi măng là 7,452 triệu tấn, đạt 39,4% so với kế hoạch năm và bằng 86,5% so với cùng kỳ năm 2009. Tiêu thụ của 2 mặt hàng trong 6 tháng đầu năm cũng chỉ đạt 46,7% so với kế hoạch năm 2012.

Về định hướng sản xuất 6 tháng cuối năm nay, Vicem đều đặt ra các chỉ tiêu còn lại phải hoàn thành để đạt được kế hoạch cả năm.

5/5 (1 bầu chọn)