Skip to content

Dịch vụ hỗ trợ Thành Lập Doanh Nghiệp Kinh Doanh Đa Cấp

Dịch vụ hỗ trợ Thành Lập Doanh Nghiệp Kinh Doanh Đa Cấp

images1701736_ban_hang_da_cap.jpg (101 KB)

I. Điều kiện xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp:

Doanh nghiệp được cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp khi đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:

1. Điều kiện về vốn

Đã thực hiện ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam.

2. Điều kiện về ngành nghề ĐKKD

- Kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy đăng ký tổ chức đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

- Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy đăng ký tổ chức đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

3. Các giấy tờ điều kiện khác

3.1. Hợp đồng phân phối sản phẩm kinh doanh đa cấp (Giữa nhà sản xuất và đơn vị kinh doanh, phân phối sản phẩm theo mô hình bán hàng đa cấp)

3.2. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (Do nhà sản xuất cung cấp).

3.3. Giấy đăng ký quảng cáo sản phẩm (Do nhà sản xuất cung cấp).

3.4. Có Chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật. (Văn Phòng soạn thảo trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp.)

3.5 Có Chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng.

3.6. Có Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp mẫu và Thẻ hội viên mẫu.

3.7. Tài liệu giới thiệu sản phẩm, lưu hành nội bộ.

3.8 .Đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ghi rõ loại hình kinh doanh sản xuất thực phẩm chức năng..

II. Thông tin, tài liệu cần cung cấp:

1. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty.

3. Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ.

4. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

5. Danh sách và lý lịch có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú đối với những người đứng đầu doanh nghiệp. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch.

7. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (Do nhà sản xuất cung cấp).

8. Giấy đăng ký quảng cáo sản phẩm (Do nhà sản xuất cung cấp).

9. Thông tin về Chương trình bán hàng; Chương trình đào tạo; Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp mẫu và Thẻ hội viên mẫu; Tài liệu giới thiệu sản phẩm, lưu hành nội bộ; Thông tin về sản phẩm dự kiến bán hàng theo mô hình bán hàng đa cấp.

III. Nội dung dịch vụ của Văn phòng luật sư:

- Hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn khách hàng trong chuẩn bị các điều kiện cần thiết đối với việc đăng ký bán hàng đa cấp;

- Tư vấn, soạn thảo các tài liệu, giấy tờ và hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp phép; gửi tới Công ty để kiểm tra các thông tin;

- Chỉnh sửa và hoàn thiện các thông tin thay đổi (nếu có) để phù hợp với nội dung Đăng ký bán hàng đa cấp của công ty và phù hợp với yêu cầu của cơ quan cấp phép, rồi gửi lại công ty ký đóng dấu trước khi nộp Hồ sơ;

- Thay mặt cho Công ty thực hiện việc nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép theo ủy quyền của bên thuê tư vấn;

- Theo dõi tiến trình thụ lý hồ sơ và cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp; Thay mặt bên ủy quyền nhận Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

5/5 (2 bầu chọn)