Skip to content

Thành lập công ty xuất khẩu lao động


thanhlapdaonhnghiep.jpg (63 KB)

Thành lập công ty xuất khẩu lao động, chúng tôi đại diện khách hàng nộp hồ sơ Thành lập công ty xuất khẩu lao động cho cơ quan Nhà Nước vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính, đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

I. Điều kiện thành lập công ty xuất khẩu lao động: 

Thành lập công ty có ngành nghề kinh doanh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam;.

Mức vốn pháp định là 5 tỷ đồng Việt Nam; 

Có tiền ký quỹ là 1 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

Tham khảo: Quy trình thành lập công ty

II. Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp giấy phép

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3. Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

4. Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

5. Các giấy tờ chứng minh người lãnh đạo điều hành công ty có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

6. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1 điều này, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:

a. Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp nhà nước;

b. Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

c. Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

5/5 (5 bầu chọn)