Skip to content

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Nhãn hiệu hàng hóaNhãn hiệu:- Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.- Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng...
Kiểm Nghiệm Đăng Ký Sản phẩm

Kiểm Nghiệm Đăng Ký Sản phẩm

Đăng ký chất lượng - kiểm nghiệm - công bố tiêu chuẩn sản phẩm.1. Đăng ký chất lượng:Đăng ký chất lượng hàng hoá không những nâng cao uy tín và lòng tin của khách...
 Công Bố Mỹ Phẩm

Công Bố Mỹ Phẩm

Thủ tục công bố mỹ phẩm  Mỹ phẩm là gì ? Mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con...
Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu

Loại hình hàng hoá Xuất Nhập Khẩu chính:§         Hàng hoá XNK theo hợp đồng thương...
Tranh Chấp hợp Đồng

Tranh Chấp hợp Đồng

Hợp đồng dân sự: Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.Hợp đồng dân sự có...