Skip to content
-

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Thay đổi trụ sở công ty cần trình tự nhất định, doanh nghiệp phải báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trước đó, nộp hồ sơ và giấy tờ cần thiết.

Hướng dẫn thủ tục Doanh nghiệp Thay đổi ĐKKD

Doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin trong hồ sơ đang ký doanh nghiệp hoặc thông tin ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty: Doanh nghiệp có thể tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh - thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Khi kê khai thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh,thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê. Nhiều doanh nghiệp có thể có cùng một địa chỉ.Doanh nghiệp kê khai rõ địa chỉ trụ sở chính công ty thay đổi.

Hồ sơ thay đổi trụ sở của công ty gồm:

  • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Quyết định về việc thay đổi trụ sở của doanh nghiệp nghiệp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, hồ sơ thay đổi gồmthông báo thay đổi, biên bản họp và quyết định như trên kèm theo bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Nội dung cơ bản Công ty Tư Vấn An Việt tư vấn và thực hiện:

  • Tư vấn về thủ tục, trình tự thay đổi trụ sở chính của công ty: Thay đổi cùng quận (huyện),thay đổi khác quận (huyện),thay đổi khác tỉnh (thành phố);
  • Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến việc chuyển đổi trụ sở của doanh nghiệp;
  • Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi trụ sở của doanh nghiệp (thông báo cho các đối tác, khách hàng biết việc doanh nghiệp chuyển trụ sở doanh nghiệp … )
  • Thực hiện soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi;
  • Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian và lệ phí Nhà nước :

Thời gian : 1 - 8 ngày làm việc 

Lệ phí: 590K

 

 Để được hỗ trợ, tư vấn cụ thể  vui lòng liên hệ trực tiếp với  chúng tôi.

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ AN VIỆT

Điện thoại hỗ trợ : 0967802636/ 033 2389686

Số 106, Ngõ 231 Phố Chùa bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội

5/5 (2 bầu chọn)