Skip to content

Giải thể Doanh Nghiệp

Giải thể công ty

Điện thoại hỗ trợ : 097.5566.638 /0967.802.636/ 0983.131.796

 1. Việc giải thể: Doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động có thể tiến hành làm thủ tục giải thể công ty theo quy định pháp luật.Khi tiến hành  giải thể doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tài chính,làm thủ tục xin giải thể tại cơ quan quản lý kinh doanh, tiến hành hủy con  dấu, đóng mã số thuế của công ty.Đăng bố cáo giải thể 03 số báo liên tiếp.

2. Công việc phải chuẩn bị khi tiến hành thủ tục:

Bản Sao hoặc phô tô giấy phép ĐKKD,

3. Dịch vụ của công ty luật An Việt:

-  Về thủ tục luật:

  • Lấy thông tin, tư vấn cụ thể từng công việc cho khách hàng.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ xin giải thể.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Đăng bố cáo giải thể nếu doanh nghiệp yêu cầu.
  • Bàn giao cho doanh nghiệp các giấy tờ liên quan đến công việc như đã thoả thuận. 

Về thủ tục thuế (nếu khách hàng yêu cầu):Thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục đóng mã số thuế tại chi cục thuế( nếu doanh nghiệp yêu cầu)có trụ sở chính DN.Kê khai thực hiện nốt nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, quyết toán thuế nếu cơ quan thuế yêu cầu.

4.Thời gian và các mức phí trọn gói :

  • Về thủ tục luật: Được tính kể từ ngày hoàn tất thủ tục đăng thông báo giải thể.
  • Thời gian : 10-25 ngày Mức phí cụ thể khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty
  • Về thủ tục thuế(nếu khách hàng yêu cầu):Tùy vào thời gian hoạt động và nghĩa vụ đã thực hiện được của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế của doanh nghiệp mà chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí cụ thể cho quý khách.

5. Các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp nhận được:

     - Quyết định cho phép giải thể của cơ quan đăng ký kinh doanh.

4/5 (58 bầu chọn)