Skip to content

Dịch vụ luật

Với hơn 36.000 lượt khách hàng được tư vấn về các thủ tục thành lập công ty tại Luật An Việt, chúng tôi là một trong những hãng luật hàng đầu và tiên phong trong việc giúp các doanh nhân khởi sự kinh doanh nhanh chóng và thuận lợi.

 >Download Phiếu Kê Khai thành lập công ty

>Download Phiếu kê khai thay đổi đăng ký K.Doanh

Dịch vụ

Thời gian

Chi phí

Đăng ký kinh doanh bình thường 1

8-12

ngày làm việc

 Xong cả dấu, giấy phép

990.000đ

Đăng ký kinh doanh bình thường 2,

Dấu thường

 Giấy phép 4

ngày làm việc

Dấu: 4

ngày làm việc

1.790.000 đ

Đăng ký kinh doanh thường,

Dấu nhanh

Giấy phép 4

ngày làm việc

Dấu: 1

ngày làm việc

3.190.000 đ

Đăng ký kinh doanh nhanh,

Dấu thường

Giấy phép 2

ngày làm việc

Dấu: 4

ngày làm việc

4.490.000 đ

Đăng ký kinh doanh nhanh,

Dấu nhanh

Giấy phép 2

ngày làm việc

Dấu: 1

ngày làm việc

5.690.000 đ

Thay đổi  đăng ký kinh doanh bình thường

(không đổi dấu)

6-12

ngày làm việc

 

590.000đ

Thay đổi  nhanh

đăng ký kinh doanh,

(không đổi dấu)

 

2 ngày làm việc

 

2.490.000đ

Thay đổi nhanh

đăng ký kinh doanh

Dấu thường

ĐKKD: 1

ngày làm việc

 

3.190.000đ

Thành lập chi nhánh, văn phòng Đại Diện

5-11 ngày làm việc

990.000đ

 

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng : Tel : 0975566638/ 35641385 / 35642051/

Xin mời click

 >Download Phiếu Kê Khai thành lập công ty

>Download Phiếu kê khai thay đổi đăng ký K.Doanh

LƯU Ý:

Giá trên đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước. Giá này áp dụng cho dấu đồng. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dấu tự động liền mực thì: 200.000đ

Điện thoại hỗ trợ : 0975566638

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG CÁC GÓI DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP:
- Hỗ Trợ dịch vụ sau năm năm thành lập
- Cung cấp miễn phí biểu mẫu, hợp đồng, kế toán, các văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
- Luôn luôn có nhân viên đi cùng với Quý khách hỗ trợ tận tình
CAM KẾT: Thời gian chính xác - Không phát sinh chi phí dù chỉ 1 đồng.

1. Tư vấn trước Thành lập:

- Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngòai...)
- Tư vấn tên công ty : (Lựa chọn tên và tra cứu tên) ;
- Tư vấn trụ sở công ty (Thuộc quyển sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp) ;
- Tư vấn vốn điều lệ : (Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp) ;
- Tư vấn ngành nghề kinh doanh: (Chuẩn hoá theo quy định của pháp luật) ;
- Tư vấn về người sáng lập của công ty : (Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành) ;
- Tư vấn thủ tục, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp : (Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty) ;
- Lập hồ sơ doanh nghiệp. (Chuẩn hóa hồ sơ theo yêu cầu : Đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách cổ đông và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật) ;

2. Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Chúng tôi sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Quý khách tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký Thành lập doanh nghiệp của Quý khách, Hoàn thiện hồ sơ và thủ tục:
- Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành thủ tục để khắc dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế);
- Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

3. Tư vấn sau Thành lập:

Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

- Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…)
- Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax);
- Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);
- Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần

 Số điện thoại hỗ trợ khách hàng : Tel : 0975566638/04. 35642051 - 35641385 

 >Download Phiếu Kê Khai thành lập công ty

>Download Phiếu kê khai thay đổi đăng ký K.Doanh

5/5 (4 bầu chọn)