Skip to content
-

Dịch Vụ Kế Toán


Dịch Vụ Kế Toán doanh nghiệp

Các dịch vụ kế toán công ty tư vấn An Việt thực hiện:

1. Kê khai thuế

Doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế với cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.  

Dịch vụ của công ty tư vấn An Việt: Kê khai và thay mặt doanh nghiệp nộp các loại thuế, thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

2. Rà soát hệ thống sổ sách kế toán

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp thực hiện các giao dịch liên quan đến các hóa đơn, chứng từ kế toán, việc thực hiện chế độ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính…nhiều doanh nghiệp không thực hiện đúng chuẩn mực nên gặp phải khó khăn khi làm việc với cơ quan thuế về các vấn đề trên.Lành mạnh hóa chế độ tài chính kế toán doanh nghiệp phải tiến hành rà soát lại hệ thống sổ sách kế toán.

Dịch vụ của công ty tư vấn An Việt: Tiến hành lấy các số liệu, rà soát hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn của doanh nghiệp, hợp lý hóa các số liệu kế toán, hợp đồng kinh tế, khắc phục các vấn đề phát sinh hệ thống sổ sách kế toán, thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi thực hiện công việc.

3. Lập báo cáo tài chính

Doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động hàng năm phải tiến hành làm báo cáo tài chính dựa trên hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ trong năm.Nộp Báo cáo tài chính là nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Dịch vụ của công ty tư vấn An Việt: lập báo cáo tài chính  thay mặt doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính tại cơ quan thuế, thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

4. Quyết toán thuế

Doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sau khoảng 2 năm tùy vào khối lượng công việc và mức độ kinh doanh mà cơ quan thuế sẽ ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành quyết toán thuế.Tiến hành quyết toán thuế là nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Dịch vụ của công ty tư vấn An Việt: Tiến hành lấy các số liệu, rà soát hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn của doanh nghiệp, hợp lý hóa các số liệu kế toán, hợp đồng kinh tế, khắc phục các vấn đề phát sinh hệ thống sổ sách kế toán, thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi thực hiện công việc.

5. Kế toán ngoài giờ

Tùy thuộc vào quy mô, mức độ hoạt động mà doanh nghiệp phải chọn cho mình một kế toán phù hợp, có thể là trực tiếp hoặc ngoài giờ miễn là doanh nghiệp đảm bảo chế độ kê khai và nộp thuế đúng theo quy định của nhà nước và chuẩn mực kế toán.

Dịch vụ của công ty tư vấn An Việt: Cử nhân viên, Hướng dẫn doanh nghiệp về các chuẩn mực kế toán.Tiến hành lấy các số liệu của doanh nghiệp hàng tháng, kê khai nộp thuế, vào sổ sách kế toán cho doanh nghiệp, lập báo cáo tài chính khi hết năm tài chính.Thay mặt doanh nghiệp làm việc, giải trình với cơ quan thuế khi cần thiết.

6. Các gói dịch vụ

- Kế toán tổng hợp
- kế toán thuế
- Kế toán tài chính năm
- Quyết toán thuế
Quý khách có thể yên tâm kinh doanh không còn phải cần đến 1 kế toán, không phải bận tâm đến công việc kế toán và thuế của doanh nghiệp mình khi sử dụng các gói dịch vụ trên của chúng tôi.

7. Các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp nhận được

- Sự ổn định, lành mạnh hóa về chế độ kế toán.

- Các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp được đáp ứng.

4/5 (15 bầu chọn)