Skip to content
-

Tư Vấn Thuế

Thuế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Những thay đổi chính sách thuế ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

Dịch vụ tư vấn về thuế

Chúng tôi sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về vấn đề thuế điều chỉnh thế nào đối với doanh nghiệp của bạn để doanh nghiệp có thể yên tâm và có hướng thực hiện chính sách thuế một cách đúng đắn và lành mạnh

Lĩnh vực tư vấn 

  • Tư vấn các ảnh hưởng về thuế đối với từng loại hình doanh nghiệp. 
  • Tư vấn nghĩa vụ thuế với từng loại hình, quy mô của doanh nghiệp.
  • Tư vấn thực hiện báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính định kỳ.
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến Quyết Toán thuế.
  • Tư vấn các vần đề liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt. 
  • Thủ tục kê khai hải quan.
  • Tư vấn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
  • Tư vấn các trường hợp ưu đãi đầu tư, miễn giảm thuế TNDN.
  • Lập hồ sơ miễn giảm thuế TNDN.
  • Tư vấn các trường hợp liên quan đến miễn thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu
5/5 (1 bầu chọn)