Skip to content
-

Hướng dẫn thủ tục thay đổi tên công ty

Khi cần thay đổi tên công ty, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định. Doanh nghiệp cần có bên luật tư vấn.

Thay đổi tên gọi công ty: Tên của doanh nghiệp định thay thế không được trùng và gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác trên phạm vi cả nước.Doanh nghiệp chuẩn bị tên định thay thế.Việc tra cứu thông tin  để chống trùng và gây nhầm lẫn theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020 và các nghị định thông tư hướng dẫn là rất cần thiết khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi tên công ty bao gồm:

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp;

Biên bản họp về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Lưu ý quy định về tên công ty:

Tên công ty phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây: Loại hình doanh nghiệp; tên riêng;

Tên công ty phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành;

Căn cứ vào quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của công ty.

Xem thêm: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên

Nội dung cơ bản Công ty Luật An Việt thực hiện:

  • Tư vấn thay đổi tên công ty bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh, tên giao dịch;
  • Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ xin thay đổi tên công ty;
  • Thực hiện thủ tục thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Đăng ký khắc dấu theo tên công ty mới thay đổi.

Việc thay đổi tên công ty không khó nhưng cần tư vấn để đẩy nhanh thời gian, đồng thời phía bên Luật sư sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục cần thiết đầy đủ đảm bảo doanh nghiệp không tốn nhiều nguồn lực vào công việc này.

5/5 (2 bầu chọn)