Skip to content

Đăng Ký Nhãn Hiệu Độc Quyền

Đăng Ký Nhãn Hiệu Độc Quyền

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

1. Hồ sơ đăng ký gồm:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao);

2. Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (02 bản - kích thước không nhỏ hơn 15x15mm và không lớn hơn 80x80mm);

3. Phí đăng ký: 2.000.000 VNĐ (cho 01 nhóm có 06 dịch vụ/sản phẩm theo phân loại quốc tế về nhãn hiệu);

4. Nếu trong cùng một đơn có hai nhóm trở lên thì mỗi nhóm tiếp theo bổ sung thêm 1.500.000 VNĐ

5. Miễn phí tra cứu đơn: Để xác định khả năng Nhãn hiệu chuẩn bị đăng ký có thể tương tự hay trùng lắp với nhãn hiệu đã nộp đơn tới Cục Sở hữu trí tuệ hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam hay chưa, Nhãn hiệu của quý doanh nghiệp sẽ được tra cứu hoàn toàn miễn phí. Trong vòng 02 ngày sẽ có kết quả bằng văn bản và các đối chứng cụ thể.

 Quy trình theo dõi hồ sơ:

- Trong thời gian 05 ngày, sẽ nhận được Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Cục SHTT ghi rõ số đơn và ngày ưu tiên.

- Trong vòng từ 02 – 03 tháng, sẽ nhận được thông báo chấp nhận đơn hợp lệ hoặc không chấp nhận của Cục SHTT.

- Trong thời hạn 9 - 12 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, Cục SHTT sẽ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

- Thời gian hiệu lực của GCN đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa là 10 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam (được gia hạn thêm 10 năm cho mỗi lần gia hạn).

Khi có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu độc quyền, hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

5/5 (1 bầu chọn)