Skip to content

Thay Đổi Ngành Nghề Kinh doanh

Doanh nghiệp có quyền kinh doanh tự do những ngành, nghề mà pháp luật không cấm cũng như có quyền thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nhưng phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật, khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh sẽ áp dụng đăng ký ghi và mã hóa theo ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, trừ những ngành nghề bị cấm. Hiện nay, việc áp dụng đăng ký kinh doanh theo mã ngành nghề vẫn còn nhiều hạn chế đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại.

 Khi đăng ký kinh doanh lần đầu, các doanh nghiệp thường không thể đăng ký hết được tất cả các ngành nghề kinh doanh. Bởi trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể bổ sung hoặc đổi sang ngành nghề kinh doanh mới để phù hợp với chiến lược phát triển của mình. Lúc này, doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. 

Dịch vụ tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh của chúng tôi 

1.         Căn cứ pháp lý:

-           Điều 34 – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010;

2.         Tư vấn của Luật An Việt về thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty:

-           Tư vấn về bổ sung ngành nghề kinh doanh và những ngành nghề kinh doanh mà công ty dự định kinh doanh;

-           Tư vấn về bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện (có chứng chỉ, có vốn pháp định …);

3.         Bộ hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty gồm:

-           Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

-           Biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

-           Quyết định về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4.         Tiến hành các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty theo đại diện uỷ quyền:

-          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

-          Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5.         Cam kết của chúng tôi sau khi thay đổi doanh nghiệp:

-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

-           Cung cấp văn bản liên quan đến nội dung thay đổi.

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ AN VIỆT

TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ 106 NGÕ 231 CHÙA BỘC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

Chi Nhánh : Số 15, Đường Số 6 - Phường 4 - Quận 4, Thành Phố HCM

Điện thoại hỗ trợ: 097.5566.638/ 0967.802.636/ 0332.389.686

5/5 (1 bầu chọn)