Skip to content

Thay Đổi chủ Sở hữu Công ty TNHH

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình cho một cá nhân hoặc một tổ chức. Trong trường hợp này người nhận chuyển nhượng phải thay đổi chủ sở hữu công ty.

Dịch vụ tư vấn thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên 

1. Căn cứ pháp lý:

-          Điều 43 – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010.

2. Tư vấn về thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên:

-          Tư vấn về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty TNHH một thành viên;

-          Tư vấn về cách thức thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trong trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ;

-          Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

3. Bộ hồ sơ thay đổi gồm:

-           Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

-           Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế: (i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, (ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;

-           Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

-           Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

4. Tiến hành các thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo đại diện uỷ quyền:

-          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

-          Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Cam kết sau khi thay đổi doanh nghiệp:

-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

-           Cung cấp văn bản liên quan đến nội dung thay đổi.

 

5/5 (1 bầu chọn)