Skip to content

Dịch vụ hỗ trợ Thành lập công ty chứng khoán


I. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

1. Theo quy định tại Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành lập công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán. Giấy phép này đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Điều kiện mở công ty chứng khoán bao gồm (Điều 62 – Luật Chứng khoán):

- Có trụ sở; có trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán.

- Đáp ứng đủ số vốn pháp định (môi giới chứng khoán: 25 tỷ VNĐ; tự doanh chứng khoán: 100 tỷ VNĐ; bảo lãnh phát hành chứng khoán:165 tỷ VNĐ; tư vấn đầu tư chứng khoán: 15 tỷ VNĐ) và vốn góp không được là vốn vay dưới bất kỳ hình thức nào.

- Giám đốc hoặc tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán thì phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

 

II. DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty chứng khoán như:

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;

- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;

- Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

- Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

- Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập công ty chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu với việc thành lập doanh nghiệp

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Công ty luật sẽ Đại diện hoàn tất các thủ tục Thành lập công ty chứng khoán cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ thành lập công ty chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký Thành lập công ty chứng khoán cho khách hàng;

- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập công ty chứng khoán cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng;

- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

5/5 (2 bầu chọn)