Skip to content

Phiếu kê khai thay đổi giấy phép


Hà Nội, ngày     tháng     năm 2014.

                                                                                              Kính gửi: Quý khách hàng !

 

Thông tin cần điền khi thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

           

 Để sớm triển khai các công việc trong việc thay đổi giấy phép kinh doanh công ty, đề nghị Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau: 

 

1 Tên công ty dự định thay đổi : 

Tên công ty bằng tiếng Việt : ...................................................................

Tên công ty bằng tiếng Anh : ...........................................................................

Tên công ty viết tắt : ................................................................

 

2 . Trụ sở chính dự định thay đổi .

(Ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, tỉnh thành phố) : ...................................................

Điện thoại:  . . . . . . . . . . . . . .                              

Email:. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .                               

 

3 . Ngành nghề kinh doanh: ( dự định thay đổi, bổ sung )

Ghi theo QĐ 10/CP  đính kèm ( chọn mã và ghi lại mã số ngành nghề).

Bổ sung : …………………………………………….

Thay đổi : ………………………………………………….

Ngành nghề rút : ………………………………………

Ghi ngành nghề theo mã số

 

4 . Vốn điều lệ:

Tăng thêm : ………………………………..

Tổng số vốn sau tăng : ……………………………………

Cơ cấu lại tỷ lệ vốn góp các thành viên sau tăng : ………………………………

 

5. Người đại diện theo pháp luật dự đinh thay đổi :

(Chọn chức danh tương ứng và ghi rõ họ tên) 

Giám đốc cũ : Ông  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Giám đốc mới : Ông ( bà ): ………………………………………….

Ngày tháng năm sinh : ........................................

Chứng minh Thư số : .....................................cấp ngày : ........................................

Nơi cấp : ............................................................................................

Hộ khẩu thường trú : ........................................................................

Chỗ ở hiện tại : ......................................................

 

6. Thay đổi thành viên, cổ đông :

 

- Thành viên mới bổ sung : Ông ( bà ) : …………………………………

Ngày tháng năm sinh : ........................................

Chứng minh Thư số : .....................................cấp ngày : ........................................

Nơi cấp : ............................................................................................

Hộ khẩu thường trú : ........................................................................

Chỗ ở hiện tại : ......................................................

Thay cho Ông (bà) :  ………………………………………………

 

- Thành viên mới bổ sung : Ông ( bà ) : ………………………………

Ngày tháng năm sinh : ........................................

Chứng minh Thư số : .....................................cấp ngày : ........................................

Nơi cấp : ............................................................................................

Hộ khẩu thường trú : ........................................................................

Chỗ ở hiện tại : ......................................................

Thay cho Ông (bà) :  ………………………………………………

 

- Thành viên mới bổ sung : Ông ( bà ) : ………………………

Ngày tháng năm sinh : ........................................

Chứng minh Thư số : .....................................cấp ngày : ........................................

Nơi cấp : ............................................................................................

Hộ khẩu thường trú : ........................................................................

Chỗ ở hiện tại : ......................................................

Thay cho Ông (bà) :  ………………………………………………

 

7. Giấy tờ nộp kèm :

 

- Bản phô tô giấy phép kinh doanh.

 

- Thông tin về các sáng lập viên trong hồ sơ cũ để tiến hành làm hồ sơ.

( Ghi như trong điều lệ công ty )

 

Sáng lập viên 1 : ............................   Nam/Nữ   

Ngày sinh: ..................................................

Dân tộc:.. . .  . . . . . . . .. .Quốc tịch. CMTND số:  . . . . .cấp ngày .  . . . . . . . .

Nơi cấp   . . . . . . . . hoặc Hộ chiếu số: . . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày: . . . . . . . . . . .

Nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . .

Nơi đăng ký HKTT (Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . ..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại(Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . .

Số vốn góp: . . . . . . . . . . . . . . Tỷ lệ % : ……………………………..

Sáng lập viên 2: ............................   Nam/Nữ   

Ngày sinh: ..................................................

Dân tộc:.. . .  . . . . . . . .. .Quốc tịch. CMTND số:  . . . . .cấp ngày .  . . . . . . . .

Nơi cấp   . . . . . . . . hoặc Hộ chiếu số: . . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày: . . . . . . . . . . .

Nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . .

Nơi đăng ký HKTT (Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . ..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại(Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . .

Số vốn góp: . . . . . . . . . . . . . . Tỷ lệ % : ……………………………..

Sáng lập viên 3 : ............................   Nam/Nữ   

Ngày sinh: ..................................................

Dân tộc:.. . .  . . . . . . . .. .Quốc tịch. CMTND số:  . . . . .cấp ngày .  . . . . . . . .

Nơi cấp   . . . . . . . . hoặc Hộ chiếu số: . . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày: . . . . . . . . . . .

Nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . .

Nơi đăng ký HKTT (Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . ..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại(Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố): . . . . . .

Số vốn góp: . . . . . . . . . . . . . . Tỷ lệ % : ……………………………..

 

Để chúng tôi phục vụ bạn được tốt hơn, xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn biết chúng tôi từ đâu:                                                  

       Báo Mua bán                   Internet & Email                           Khác ………... 

       Được giới thiệu               Khách hàng cũ                            

 

Mong sớm nhận được trả lời để công ty chúng tôi phục vụ được tốt hơn .

 

Chữ ký người khai:                                                                       

 

                                                                             

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN VIỆT HÀ NỘI - CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ AN VIỆT

TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ 107 NGÕ 231 PHỐ CHÙA BỘC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI.

Chi Nhánh : Số 15, Đường Số 6 - Phường 4 - Quận 4, Thành Phố HCM

Điện thoại : 04.35641385 / 35642051 / 097.5566.638.

website : www.luatsuanviet.com / www.dichvucongtyhanoi.com

Công ty làm việc các ngày trong tuần trừ chủ nhật, ngày Lễ, Tết

4/5 (5 bầu chọn)