Skip to content

Thay Đổi giấy phép VP Đại Diện

Thay đổi giấy phép văn phòng đại diện

Điện thoại hỗ trợ : 097.5566.638 /0967.802.636/ 0983.131.796

 Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động trừ trường hợp được ủy quyền). Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện cho phù hợp với tình hình thực tiễn của mình.

 

 

Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung hoạt động Văn phòng đại diện 

1.         Căn cứ pháp lý:

-           Điều 62 Nghị định số 01/2021/NĐ - CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 04/01/2021;

2.         Tư vấn về thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:

-           Tư vấn về tính chất pháp lý của văn phòng đại diện, cơ cấu hoạt động, quản lý của văn phòng đại diện;

-           Tư vấn về những nội dung thay đổi của văn phòng đại diện (thay đổi trụ sở, người đứng đầu văn phòng đại diện …).

-           Tư vấn về các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động của văn phòng đại diện.

3.         Bộ hồ sơ thay đổi gồm:

-           Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện;

-           Biên bản họp về việc thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của HĐQT đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

-           Quyết định về việc thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của HĐQT đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4.         Tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện theo đại diện uỷ quyền:

-          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

-          Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5.         Cam kết sau khi thay đổi doanh nghiệp:

-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

-           Cung cấp văn bản liên quan đến nội dung thay đổi.

 

Dịch vụ kế toán 

Biểu phí dịch vụ

5/5 (1 bầu chọn)