Skip to content

Thay đổi nội dung chi nhánh


Hỗ Trợ khách hàng: 097.5566.638 /0967.802.636/ 0983.131.796

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH 

 Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề của doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, tùy thuộc vào tình hình mà doanh nghiệp có những thay đổi về nội dung hoạt động của chi nhánh cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh của Luật An Việt 

1.         Căn cứ pháp lý:

-           Điều 62 Nghị định số 01/2021/NĐ - CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 04/01/2021;

2.         Tư vấn về thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh:

-           Tư vấn về tính chất pháp lý của chi nhánh, cơ cấu hoạt động, quản lý của chi nhánh;

-           Tư vấn về những nội dung thay đổi của chi nhánh (thay đổi trụ sở, ngành nghề, người đứng đầu chi nhánh …);

-           Tư vấn về các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động của chi nhánh.

3.         Bộ hồ sơ thay đổi tên công ty gồm:

-           Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh;

-           Biên bản họp về việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của HĐQT đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

-           Quyết định về việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của HĐQT đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4.         Tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh theo đại diện uỷ quyền:

-          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

-          Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5.         Cam kết sau khi thay đổi doanh nghiệp:

-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

-           Cung cấp văn bản liên quan đến nội dung thay đổi.

 

5/5 (1 bầu chọn)