Skip to content
-

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty con

Công ty con là tổ chức cấp nhỏ hơn thuộc quản lý của công ty mẹ. Vậy điều kiện và thủ tục hồ sơ để một công ty thành lập công ty con là gì?

Hiểu đúng về công ty mẹ - công ty con:

1. Công ty mẹ và công ty con là 2 tổ chức độc lập có pháp nhân kinh tế đầy đủ và riêng biệt.

2. Công ty mẹ có lợi ích về mặt kinh tế liên quan đến hoạt động của công ty con

3. Công ty mẹ chi phối đối với các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty con qua một số hình thức như: quyền bỏ phiếu, quyền bổ nhiệm - miễn phiệm HĐQT, ban lãnh đạo, quyền quản lý và điều hành.

4. Công ty con có thể là công ty mẹ của một công ty khác.

5. Công ty mẹ có trách nhiệm hữu hạn đối với công ty con.

6. Về mặt lý thuyết, mô hình quan hệ này sẽ tạo cho cơ cấu tổ chức của các công ty trong nhóm có chiều sâu không hạn chế; tức công ty mẹ, con công ty con, công ty cháu… Việc chuyển sang mô hình mẹ – con là hệ quả tất yếu, bởi thực tế đang đặt ra vấn đề chuyển đổi cổ phần hóa các liên doanh, quá trình góp vốn với các doanh nghiệp khác. 

Chuyển sang mô hình mẹ-con, doanh nghiệp sẽ có những chủ động hơn trong hoạt động. Chẳng hạn, cơ chế cấp phát, giao nhận sẽ chuyển sang đầu tư trên cơ sở hợp đồng kinh tế; chuyển hoạt động chi phối từ mệnh lệnh hành chính sang sở hữu vốn...

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty con

  • Giấy đề nghị đăng ký Thành lập công ty con.
  • Quyết định Thành lập công ty con của công ty mẹ;
  • Biên bản Thành lập công ty con của công ty mẹ;
  • Thông báo thành lập công ty con của công ty mẹ;
  • Dự thảo Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
  • Chứng chỉ hành nghề của thành viên công ty và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Để thành lập công ty hoặc thành lập công ty con bạn nên liên hệ tư vấn từ một văn phòng luật sư đáng tin cậy hỗ trợ. Với những chuyên viên giỏi với nhiều năm kinh nghiệm Văn phòng luật sư An Việt sẵn sàng cung cấp dịch vụ chất lượng - nhanh với biểu phí rẻ nhất.

Bạn có thể xem thêm các thông tin về thành lập công ty tại đây

4/5 (5 bầu chọn)