Skip to content
-

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 01 thành viên

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa (BPMC),thụ lý hồ sơ, sau đó chuyển lại kết quả giải quyết cho BPMC. - Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC. Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, công dân nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật .

2. Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

3. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người thay thế làm đại diện theo pháp luật.

- Trường hợp Người đại diện pháp luật mới là người nước ngoài phải có thêm: Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền VN cấp

4. Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc nếu Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc (trong trường hợp Công ty có đăng ký ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu Giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…)

4/5 (3 bầu chọn)