Skip to content
-

Thủ tục hành chính

Giải thể Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Giải thể Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Giải thể Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả...
 Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Trình tự thực hiện
Thành lập chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên

Thành lập chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên

Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận...
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện khác nơi đặt trụ sở chính của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện khác nơi đặt trụ sở chính của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện Công ty TNHH 1TV

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện Công ty TNHH 1TV

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở ngoài tỉnh Công ty cổ phần

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở ngoài tỉnh Công ty cổ phần

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Thành lập Công ty TNHH 01 thành viên

Thành lập Công ty TNHH 01 thành viên

Trình tự thực hiện thành lập công ty 
Thành lập chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty cổ phần

Thành lập chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty cổ phần

Trình tự thủ tục Thành lập Chi nhánh, Văn phòng Đại diện, Địa điểm kinh doanh