Skip to content

Cần biết khi Đăng ký kinh doanh

Ngành Nghề cần vốn pháp Định

Ngành Nghề cần vốn pháp Định

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH (tính đến ngày 30.7.2008)I.  Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày...
Ngành Nghề kinh doanh cần chứng chỉ

Ngành Nghề kinh doanh cần chứng chỉ

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH(tính đến ngày 30/7/2008)  I. Ngành, nghề mà pháp luật chỉ đòi hỏi Giám đốc...
Lưu ý khi thành lập công ty

Lưu ý khi thành lập công ty

 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 Quý ông / bà có thể tham khảo những vấn...
Hệ Thống ngành nghề kinh Doanh

Hệ Thống ngành nghề kinh Doanh

Tải Hệ Thống Ngành Nghề Kinh doanh