Skip to content

Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm. Các nội dung chính trong Dịch vụ xin Giấy phép đủ điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm

I.    Tư vấn vấn đề Pháp Lý và hướng dẫn chuẩn bị tài liệu

1.   Tư vấn vấn đề Pháp Lý liên quan

    Tư vấn quy định Pháp Lý liên quan đến các loại Giấy phép con doanh nghiệp cần có khi thực hiện hoạt động kinh doanh;

    Tư vấn quy định Pháp Lý liên quan đến Giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm;

    Tư vấn quy định Pháp Lý liên quan đến địa điểm xin Giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm;

    Tư vấn quy định Pháp Lý khác có liên quan;

2.   Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu

    Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị Giấy tờ chứng minh địa chỉ xin Giấy phép thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty;

   Hướng dẫn khách hàng đăng ký lợp tập huấn kiến thức vệ sinh thực phẩm và tổ chức khám sức khỏe;

    Hướng dẫn khách hàng xây dựng bản thuyết minh cơ sở vật chất;

    Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cá nhân cho nhân viên và người trực tiếp quản lý;

    Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các loại Giấy tờ khác có liên quan;

3.   Kiểm tra, đánh giá tính Pháp Lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng

Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các Luật sự chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

Trong trường hợp Quý khách hàng cần Luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác  phục vụ cho việc xin cấp Giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm Công ty SPVN sẽ sắp xếp,đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.

II.  Ký kết hợp đồng dịch vụ Pháp Lý

Trên cơ sở nội dung công việc Quý khách hàng đưa ra Công ty Luật SPVN đề xuất báo giá chi tiết về thời gian, chi phí và các điều khoản của hợp đồng dịch vụ Pháp Lý cho việc thực hiện Công việc.

Công việc bắt đầu được thực hiện khi Hợp đồng dịch vụ Pháp Lý được ký kết.

III.   Quy trình triển khai công việc

    Thu thập thông tin tài liệu cần thiết;

    Đăng ký lịch học và tổ chức khám sức khỏe;

    Hướng dẫn và trợ giúp khách hàng trong việc tổ chức khám sức khỏe và tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm;

    Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm;

    Hỗ trợ khách hàng trong việc tiếp đón đoàn kiểm tra địa điểm;

    Đại diện khách hàng nhận kết quả hành chính trong Công việc;

IV.  Cam kết sau Giấy phép

    Tư vấn các quy định Pháp Luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

    Cung cấp Văn bản pháp Luật theo yêu cầu;

    Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vướng mắc hiện tại của doanh nghiệp như thuế, sổ sách kế toán;

5/5 (1 bầu chọn)