Skip to content

Chuyển Đổi Loại Hình Công ty

 CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP.

 Điện thoại hỗ trợ : 097.5566.638 /0967.802.636/ 0983.131.796

 

- Cty TNHH thành Cổ phần và ngược lại.

- Cty TNHH 1 TV thành TNHH 2 TV và nguợc lại.

- DNTN thành công ty TNHH
 Các loại hình doanh nghiệp có thể chuyển đổi như trên.Khi tiến hành chuyển đổi doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục chuyển đổi và làm thủ tục lập mới với loại hình công ty định chuyển đổi. Sau Khi chuyển đổi Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các nghĩa vụ tài chính, thuế, các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Ngoài tên gọi công ty, doanh nghiệp có thể thay đổi các chỉ tiêu khác trong giấy phép kinh doanh khi tiến hành chuyển đổi.Việc chuyển đổi dẫn tới việc hủy con dấu cũ và làm dấu mới.

 Các chỉ tiêu có thể thay đổi khi tiến hành chuyển đổi.

1.Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Trụ sở của doanh nghiệp phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê.Nhiều doanh nghiệp có thể có cùng một địa chỉ.Doanh nghiệp kê khai rõ địa chỉ trụ sở chính. 

2.Thay đổi ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp có thể bổ sung, rút ngành  nghề kinh doanh, Doanh nghiệp có thể tiến hành bổ sung các ngành nghề kinh doanh trong hệ thống nghành kinh tế quốc dân bình thường những ngành nghề kinh doanh đòi hỏi có điều kiện về vốn pháp định, chứng chỉ cần lưu ý như sau;

Ngành nghề kinh doanh đòi hỏi chứng chỉ : Là các ngành nghề khi tiến hành đăng ký kinh doanh phải có chứng chỉ của người đứng đầu doanh nghiệp  hoặc các thành viên

Ngành nghề kinh doanh đòi hỏi vốn pháp định: Là các ngành nghề khi tiến hành đăng ký kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định, vốn pháp định phải được ngân hàng xác nhận, Doanh nghiệp kê khai ngành nghề cần bổ sung cho công ty chúng tôi. 

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật:Doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật ( giám đốc, chủ tịch HĐTV, chủ tịch HĐQT) thành viên thay thế quản lý điều hành doanh nghiệp( Giám đốc, Chủ tịch HĐTV) không được là cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên nghành quân đội, công an, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành hình phạt tù.

Doanh nghiêp kê khai cụ thể các thông tin về cá nhân thay thế. 

4.Thay đổi vốn điều lệ: Doanh nghiệp có thể tăng giảm vốn điều lệ. Khi tăng hay giảm vốn điều lệ doanh nghiệp phải ghi rõ số vốn tăng thêm.Cơ cấu lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty sau khi tăng, giảm.

5.Thay đổi các thành viên trong công ty: doanh nghiệp có thể rút, bổ sung, thay thế các thành viên trong công ty.  Doanh nghiệp chuẩn bi các thông tin về thành viên muốn rút, thay đổi, hay bổ sung.

6.Thay đổi tên gọi công ty : Tên của doanh nghiệp định thay thế không được trùng và gây nhầm lẫn với   doanh nghiệp khác trong cùng một tỉnh thành phố.

7. Các thay đổi khác : Ngoài những thay đổi trên, doanh nghiệp có thể có những thay đổi khác trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Việc lấy thông tin sẽ được cụ thể với từng thay đổi khác đó.

Công việc doanh nghiệp phải chuẩn bị khi tiến hành thay đổi:

Bản Sao hoặc phô tô giấy phép ĐKKD, các thông tin về vấn đề cần thay đổi đã được liệt kê tại phần Các chỉ tiêu thay đổi.

Dịch vụ của công ty An Việt:

Lấy thông tin, tư vấn cụ thể từng yêu cầu thay đổi cho khách hàng.

Soạn thảo bộ hồ sơ chuyển đổi loại hình.

Thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bàn giao cho doanh nghiệp các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi sau thời gian đã thoả thuận.

Tư vấn soạn thảo hồ sơ nội bộ doanh nghiệp sau khi chuyển đổi.

Tư vấn thủ tục thuế, kế toán, và các vấn đề liên quan đến pháp luật miễn phí cho doanh  nghiệp.

Điện thoại hỗ trợ : 097.5566.638/0967.802.636/0983.131.796

Thời gian và các mức phí trọn gói :

Thời gian : 1 - 15 ngày làm việc 

Khách hàng muốn sử dụng các gói dịch vụ với thời gian cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

 Các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp nhận được:

Giấy phép ĐKKD, Con dấu, Mã số Thuế, MS Hải quan, điều lệ công ty. Công ty tư vấn đầu tư An việt tư vấn miễn phí thủ tục thuế, kế toán, các vấn đề về thuế, kế toán, pháp luật khác sau 5 năm thành lập.

Xem thêm :

Dịch Vụ Kế Toán

>Biểu phí dịch vụ

>Phiếu Kê Khai thông tin khi chuyển đổi

3/5 (25 bầu chọn)