Skip to content

Thành lập doanh nghiệp thành lập công ty cổ phần tnhh

Điện thoại hỗ trợ : 0969.226.758 / 0983.131.796 / 097.5566.638

Công ty cổ phần là gì:

Thành lập công ty cổ phần như thế nào? Trước khi thành lập công ty bạn cần hiểu các bước tiến hành khi chuẩn bị thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp: Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau dưới dạng cổ phần. Trong công ty cổ phần Các cổ đông công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần của mình trong công ty.Khi thành lập công ty cổ phần phải có từ 03 cổ đông sáng lập trở lên tham gia đứng tên sáng lập để thành lập công ty, Công ty cổ phần sau khi thành lập công ty có quyền huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu. Các cổ đông công ty cổ phần có quyền mua bán, chuyển nhượng cổ phần của mình.Bộ máy lãnh đạo của công ty cổ phần sau khi thành lập công ty gồm: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Sau khi thành lập công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động và có đầy đủ tư cách pháp nhân.

Điện thoại hỗ trợ : 0969.226.758 / 0983.131.796 / 097.5566.638

Công ty TNHH 2 thành viên là gì:

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên như thế nào ? Trước khi  thành lập công ty bạn cần hiểu các bước tiến hành khi chuẩn bị thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp: 

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau theo tỉ lệ góp vốn, số lượng từ hai thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên . Trong công ty tnhh Các thành viên công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số vốn góp của mình trong công ty.Khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên phải có từ 02 thành viên sáng lập trở lên tham gia đứng tên sáng lập để thành lập công ty,Số lượng không quá 50.Công ty tnhh 2 thành viên sau khi thành lập công ty không có quyền huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu, nhưng có quyền tăng vốn điều lệ bằng cách kết nạp thêm thành viên, nâng vốn điều lệ.Các thành viên công ty tnhh có quyền mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong công ty .Bộ máy lãnh đạo của công ty cổ phần sau khi thành lập công ty gồm: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch HDTV, Hội Đồng Thành viên,Ban kiểm soát.Sau khi thành lập công ty tnhh chính thức đi vào hoạt động và có đầy đủ tư cách pháp nhân
 
Điện thoại hỗ trợ : 0969.226.758 / 0983.131.796 / 097.5566.638
 
Công ty TNHH 1 thành viên là gì:
 
công ty TNHH một thành viên Là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân, tổ chức làm chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ cam kết .Sau khi thành lập công ty không có quyền phát hành cổ phiếu.Khi thành lập công ty bộ máy lãnh đạo gồm: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty.Công ty tnhh một thành viên sau khi thành lập công ty có đầy đủ tư cách phấp nhân

Công việc cần chuẩn bị khi thành lập công ty : 

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên như thế nào ? Trước khi thành lập công ty bạn cần hiểu các bước tiến hành khi chuẩn bị thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp: 

1.Về thành viên sáng lập viên thành lập công ty :

Khi tiến hành thành lập công ty phải có đủ số lượng thành viên  tham gia góp vốn đối với từng lọai hình doanh nghiệp, Riêng Đối với công ty cổ phần khi thành lập công ty phải có từ 3 cổ đông trở lên không hạn chế số lượng tối đa.Thành lập công ty tnhh 02 thành viên thì số lượng từ 02 thành viên và không quá 50 TV. Khi thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp tnhh 1 thành viên thì chỉ cần một cá nhân là đủ.Các thành viên tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp( Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT) không được là cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên nghành quân đội, công an, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành hình phạt tù.

Cá nhân thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp không phân biệt hộ khẩu thường trú, đều có thể tham gia thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty tại các tỉnh thành phố khác nhau.

Các thông tin về các cá nhân sáng lập khi thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp ( Thông tin như trong CMT, Chỗ ở hiện tại)

2.Trụ sở chính: Khi thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, Trụ sở của doanh nghiệp phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê.Nhiều doanh nghiệp có thể có cùng một địa chỉ.

3.Vốn điều lệ:

 • Khi thành lập công ty, Doanh nghiệp không kinh doanh những ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định thì vốn điều lệ chỉ mang tính chất kê khai và chịu trách nhiệm trong phần vốn kê khai đó.
 • Doanh nghiệp kinh doanh trong những ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định thì tuỳ từng lĩnh vực mà phải có số lượng vốn pháp định có xác nhận của ngân hàng trước khi thành lập công ty
 • khi thành thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty Luật không quy định giới hạn số vốn tối thiểu hay tối đa của doanh nghiệp.Phần vốn điều lệ liên quan đến thuê môn bài và năng lực tham gia đấu thầu của doanh nghiệp.
 • Các thành viên trong công ty cơ cấu phần vốn góp theo tỉ lệ thoả thuận giữa các bên.

 4. Ngành nghề kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp:

 • Khi thành lập công ty, Doanh nghiệp có thể tiến hành đăng ký các ngành nghề kinh doanh trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân bình thường trừ những nghành nghề kinh doanh đòi hỏi có điều kiện về vốn pháp định, chứng chỉ.
 • Ngành nghề kinh doanh đòi hỏi chứng chỉ : Là các ngành nghề khi tiến hành đăng ký kinh doanh thành lập công ty phải có chứng chỉ của người đứng đầu doanh nghiệp hoặc các thành viên
 • Ngành nghề kinh doanh đòi hỏi vốn pháp định: Là các ngành nghề khi tiến hành đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty đòi hỏi phải có vốn pháp định, vốn pháp định phải được ngân hàng xác nhận.
5. Tên doanh nghiệp: Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp liên quan đến Tên gọi:
 
Tên của doanh nghiệp khi tiến hành đăng ký thành lập công ty không được trùng và gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác trên phạm vi cả nước.

 Điện thoại hỗ trợ : 0969.226.758 / 0983.131.796 / 097.5566.638

Dịch vụ của chúng tôi

 • Tư vấn những công việc cụ thể khi thành lập doanh nghiệp cho khách hàng.
 •  Soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp
 • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bàn giao cho doanh nghiệp các giấy tờ liên quan đến việc thành lập công ty sau thời gian đã thoả thuận.
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ nội bộ doanh nghiệp sau khi thành lập công ty.
 • Tư vấn thủ tục thuế, kế toán, và các vấn đề liên quan đến pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp sau 5 năm thành lập công ty.
 • Thời gian và các mức phí trọn gói thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty:
 • Thời gian : Từ 1 - 15 ngày làm việc cho việc thành lập công ty
 • Phí: 980.000 VNĐ Trọn gói thành lập công ty
 • Khách hàng muốn sử dụng các gói dịch vụ với thời gian khác nhau vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi.

Sản Phẩm Dịch vụ Khách Hàng Nhận Được Khi Sử Dụng Dịch Vụ của chúng tôi

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế, Mã số Xuất Nhập Khẩu
 • Dấu pháp nhân công ty
 • Điều lệ Công ty 
 • Tư vấn thuế, kế toán miễn phí sau thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp sau 5 năm thành lập công ty
 • Lập tất cả các tờ khai thuế liên quan cho doanh nghiệp khi thành lập công ty xong 

Chi phí trọn gói 980.000 đồng là đã bao gồm toàn bộ chí phí về việc thành lập doanh nghiệp cụ thể như sau:

 • Phí Lấy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế, Mã số Xuất Nhập Khẩu
 • Phí khắc dấu pháp nhân cho công ty;
 • Phí lấy con dấu cho tại cơ quan công an;
 • Phí dịch vụ của công ty chúng tôi;
 • Phí hỗ trợ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp;

Giá 980.000 đồng không phát sinh bất kể chi phí nào. Khuyến Cáo khách hàng không nên sử dụng các gói dịch vụ quá rẻ vì chất lượng dịch vụ sẽ không đảm bảo

Chi phí trên áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh).

Thời gian để hoàn thành toàn bộ công việc là 1 - 15 ngày làm việc (xong toàn bộ các giấy chứng nhận như đã nêu trên và con dấu. Thời gian này có thể thay đổi ngắn hơn tùy theo kế hoạch kinh doanh của quý khách)

 Tư vấn miễn phí các vấn đề sau khi thành lập công ty:

 • Hướng dẫn thủ tục kê khai và nộp thuế sau khi thành lập công ty
 • Tư vấn đặt in, mua hóa đơn cho doanh nghiệp sau khi thành lập công ty
 • Hướng dẫn kỹ cách kê khai thuế hàng tháng, hàng quý trong kê khai thuế khi mới thành lập công ty;
 • Cung cấp điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty
 • Tư vấn công việc về pháp luật sau thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn miễn phí sau 5 năm thành lập công ty
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ AN VIỆT
TRỤ SỞ CHÍNHSỐ 21 NGÕ 231 CHÙA BỘC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Chi Nhánh : Số 15, Đường Số 6 - Phường 4 - Quận 4, Tnh Phố HCM
Email: l[email protected]. ĐT: 024. 35641385 /  35642051/  0969.226.758/0983.131.796/ 097.5566.638