Skip to content

Lĩnh vực tư vấn

1. Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư:

Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư;

Tư vấn pháp luật về đầu tư trong nước và nước ngoài

Tư vấn pháp luật về tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, xuất nhập khẩu

Tư vấn pháp luật về lao động, tuyển dụng

Tư vấn và trợ giúp đăng ký chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Tư vấn pháp luật về bất động sản, xây dựng, môi trường

Thực hiện các nghiên cứu và đánh giá về các vấn đề pháp lý

Đại diện/Tham gia giải quyết  các tranh chấp dân sự, kinh tế, thương mại

2. Tư vấn các Dự án đầu tư

·        Tư vấn đầu tư, khảo sát thị trường. 

·        Giới thiệu các cơ hội và đối tác đầu tư, cung cấp thông tin, tìm các nguồn tài trợ vốn.

·        Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục để xin cấp Giấy phép đầu tư theo Luật Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam

·        Tư vấn trong đàm phán và soạn thảo các hồ sơ dự án đầu tư nước ngoài như :Đơn xin cấp Giấy phép đầu tư, Hợp đồng Liên doanh, Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh, Điều lệ Công ty (Liên doanh và 100% vốn đầu tư nước ngoài),Giải trình Kinh tế-kỹ thuật của Dự án 

·        Cung cấp các dịch vụ tư vấn sau Giấy phép để triển khai dự án đầu tư nước ngoài bao gồm nhưng không chỉ có hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép nhập khẩu, thẩm định thiết kế kỹ thuật, quyết định chấp thuận cho xây dựng, đăng ký chế độ kế toán, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đấu thầu, thành lập các chi nhánh và văn phòng đại diện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài , tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn, tuyển dụng lao động, điều chỉnh Giấy phép đầu tư, thanh lý doanh nghiệp v.v.

·        Hướng dẫn và trợ giúp việc lập Dự án đầu tư, đăng ký ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

·        Tư vấn và soạn thảo các hồ sơ dự án đầu tư trong nước bao gồm nhưng không chỉ có hồ sơ đề nghị cấp ưu đãi đầu tư, hồ sơ xin vay vốn tín dụng, báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi v.v., cũng như hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài

3.Văn phòng đại diện và Chi nhánh của doanh nhân nước ngoài: 

·        Chuẩn bị hồ sơ và cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thường trú và/hoặc Chi nhánh của các tổ chức kinh tế và doanh nhân nước ngoài tại Việt Nam

·        Cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động của văn phòng đại diện và chi nhánh  

4. Các dịch vụ hỗ trợ :

- Xin visa nhập cảnh cho người nước ngoài

- Xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

- Thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự.

- Dịch vụ giao nhận vân chuyển hàng hoá.

5.Dịch vụ kế toán doanh nghiệp:

- Tư vấn kế toán. 

- Tư vấn thuế. 

- Tư vấn thủ tục hóa đơn VAT. 

- Kê khai hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu. 

6. Tư vấn pháp lý :

- Dịch vụ tư vấn pháp luật về dân sự, lao động :

- Dịch vụ tư vấn pháp luật về kinh tế, thương mại: 

- Dịch vụ tư vấn về đất đai, bất động sản: 

- Dịch vụ tư vấn về hôn nhân, gia đình: 

- Pháp luật thừa kế, Di chúc : 

- Tư vấn pháp lý thường xuyên cho cá nhân, tổ chức: 

- Dịch vụ công chứng, chứng thực: