TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - CHÚC QUÝ KHÁCH NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý . CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ! Hotline: 0975.566.638

Liên hệ

Công ty Tư vấn An Việt - 10 năm kinh nghiệm - Dịch vụ được tin dùng năm 2013

 

Đối tác của Chúng Tôi

https://luatsuanviet.com
https://luatsuanviet.com
https://luatsuanviet.com

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Chuyển Cty Cổ Phần - TNHH 2 TV

Chuyển Cty Cổ Phần - TNHH 2 TV

27/01/2016 - Lượt xem: 1468
Điện thoại hỗ trợ : 097.5566.638 /0967.802.636/ 0983.131.796 CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH 2 TV Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên là hình thức tái cơ cấu lại công ty thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên. Về hình thức chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH hai t ...
 Chuyển TNHH 2 TV - TNHH 1 TV

Chuyển TNHH 2 TV - TNHH 1 TV

27/01/2016 - Lượt xem: 1820
Điện thoại hỗ trợ : 097.5566.638 /0967.802.636/ 0983.131.796 Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên. Về hình thức chuyển đổ ...
Chuyển TNHH 1 TV -TNHH 2 TV

Chuyển TNHH 1 TV -TNHH 2 TV

27/01/2016 - Lượt xem: 1863
Điện thoại hỗ trợ : 097.5566.638 /0967.802.636/ 0983.131.796 Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên. Chủ sở hữu công ty chỉ ...
Tạm ngừng hoạt động công ty

Tạm ngừng hoạt động công ty

27/01/2016 - Lượt xem: 2423
   Tạm ngừng hoạt động công ty Điện thoại hỗ trợ : 097.5566.638 /0967.802.636/ 0983.131.796 Tạm ngừng kinh doanh:   Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.Trong th ời gian tạm dừng hoạt động doanh nghi ...
Cấp Lại Giấy phép kinh doanh

Cấp Lại Giấy phép kinh doanh

27/01/2016 - Lượt xem: 2474
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Điện thoại hỗ trợ : 097.5566.638 /0967.802.636/ 0983.131.796 1.Cấp lại đăng ký kinh doanh: Doanh nghiệp khi mất giấy chứng nhận ĐKKD doanh nghiệp  có thể xin cấp lại giấy phép kinh doanh sau khi đăng báo về việc  thông báo mất giấy phép KD 03 số báo liên tục. 2.Công việc doanh nghiệp phải chuẩn bị khi tiến hành thủ ...
 Giải thể Doanh Nghiệp

Giải thể Doanh Nghiệp

27/01/2016 - Lượt xem: 2350
Giải thể công ty Điện thoại hỗ trợ : 097.5566.638 /0967.802.636/ 0983.131.796  1. Việc giải thể: Doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động có thể tiến hành làm thủ tục giải thể công ty theo quy định pháp luật.Khi tiến hành  giải thể doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tài chính,làm thủ tục xin giải thể tại cơ quan quản lý kinh doanh, tiến hành hủy con ...
Hồ Sơ Nội Bộ Công Ty

Hồ Sơ Nội Bộ Công Ty

27/01/2016 - Lượt xem: 2254
 Hồ sơ nội bộ công ty: Doanh nghiệp nào cũng có bộ máy quản lý điều hành hoạt động trên cơ sở phân chia các chức năng nhiệm vụ của các thành viên.Các thành viên hưởng lợi nhuận tương ứng với trách nhiệm của mình. Để có một bộ máy quản lý điều hành chặt chẽ, quy định rõ    các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các thành viên, nhân viên trong công ty.Doanh ngh ...
Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp

27/01/2016 - Lượt xem: 2145
 Mua bán (acquisition) và sáp nhập (merger) doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là cách thức chủ yếu để các Doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển hoạt động nâng cao khả năng cạnh tranh của mình và đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư. N ...
Chia Doanh nghiệp

Chia Doanh nghiệp

27/01/2016 - Lượt xem: 2116
CHIA DOANH NGHIỆP Chia doanh nghiệp là việc một Công ty (TNHH hoặc Cổ phần) có thể được chia thành một số Công ty cùng loại. công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký . Các Công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng ...
Chia Công ty Cổ Phần

Chia Công ty Cổ Phần

27/01/2016 - Lượt xem: 2396
Chia công ty cổ phần là việc một công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cổ phần cùng loại.Công ty cổ phần bị chia chấm dứt tồn tại sau khi cáccông ty cổ phần mới được đăng ký Các công ty cổ phần mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp Đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của côn ...