THÔNG BÁO TỪ NGÀY 01/07/2018 CÔNG TY AN VIỆT CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI SỐ 21, NGÕ 231 PHỐ CHÙA BỘC ( ĐỐI DIỆN ĐỊA CHỈ CŨ SỐ 107 NGÕ 231 CHÙA BỘC). CẢM ƠN QUÝ KHÁCH - CHÚC QUÝ KHÁCH MẠNH KHỎE VÀ THÀNH CÔNG ! Hotline: 0975.566.638

Liên hệ

Công ty Tư vấn An Việt - 10 năm kinh nghiệm - Dịch vụ được tin dùng năm 2013

 

Đối tác của Chúng Tôi

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Hồ Sơ Nội Bộ Công Ty

Hồ Sơ Nội Bộ Công Ty

27/01/2016 - Lượt xem: 2034
 Hồ sơ nội bộ công ty: Doanh nghiệp nào cũng có bộ máy quản lý điều hành hoạt động trên cơ sở phân chia các chức năng nhiệm vụ của các    thành viên.Các thành viên hưởng lợi nhuận tương ứng với trách nhiệm của mình. Để có một bộ máy quản lý điều hành chặt chẽ, quy định rõ    các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các thành viên, nhân viên trong công ...
Thay đổi nội dung chi nhánh

Thay đổi nội dung chi nhánh

27/01/2016 - Lượt xem: 1891
Hỗ Trợ khách hàng : 0975566638 THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH   Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, tùy thuộc vào tình hình mà ...
Thay Đổi giấy phép VP Đại Diện

Thay Đổi giấy phép VP Đại Diện

27/01/2016 - Lượt xem: 1723
Thay đổi giấy phép văn phòng đại diện  Điện thoại hỗ trợ : 0975566638  Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được ...
Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp

27/01/2016 - Lượt xem: 1945
 Mua bán (acquisition) và sáp nhập (merger) doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là cách thức chủ yếu để các Doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển hoạt động nâng cao khả năng cạnh tranh của mình và đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư. N ...
Chia Doanh nghiệp

Chia Doanh nghiệp

27/01/2016 - Lượt xem: 1894
CHIA DOANH NGHIỆP Chia doanh nghiệp là việc một Công ty (TNHH hoặc Cổ phần) có thể được chia thành một số Công ty cùng loại. công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký . Các Công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng ...
Chia Công ty Cổ Phần

Chia Công ty Cổ Phần

27/01/2016 - Lượt xem: 2104
Chia công ty cổ phần là việc một công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cổ phần cùng loại.Công ty cổ phần bị chia chấm dứt tồn tại sau khi cáccông ty cổ phần mới được đăng ký Các công ty cổ phần mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp Đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của côn ...
Tách Công ty TNHH

Tách Công ty TNHH

27/01/2016 - Lượt xem: 1846
Tách Công ty TNHH Tách công tyTNHH là việc một, hoặc một số thành viên công ty có thể chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH cùng loại (sau đây gọi là công ty  được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách ...
Sáp nhập Công ty TNHH

Sáp nhập Công ty TNHH

27/01/2016 - Lượt xem: 1891
Sáp nhập công ty TNHH là việc một hoặc một số công ty TNHH (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty TNHH khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Dịch vụ tư vấn sáp nhập Công ty TNHH của Công ty ...
 Sáp Nhập Công ty Cổ Phần

Sáp Nhập Công ty Cổ Phần

27/01/2016 - Lượt xem: 1937
Sáp nhập công ty cổ phần là việc một hoặc một số công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty cổ phần khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Dịch vụ tư vấn sáp nhập Công t ...
ChuyểnTNHH 2TV - Cty Cổ phần

ChuyểnTNHH 2TV - Cty Cổ phần

27/01/2016 - Lượt xem: 1713
CÔNG TY TNHH 2 TV THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần là hình thức tái cơ cấu lại công ty thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần. Về hình thức chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần được thực hiện theo hình thức Hội đồng thành viên của công ty ...

Hỗ trợ trực tuyến

Thành lập công ty
congtyanviet Thay đổi đăng ký kinh doanh
congtyanviet Dịch vụ doanh nghiệp
congtyanviet