CHÚC MỪNG NĂM MỚI - CHÚC QUÝ KHÁCH NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý . CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ! Hotline: 0975.566.638

Liên hệ

Công ty Tư vấn An Việt - 10 năm kinh nghiệm - Dịch vụ được tin dùng năm 2013

 

Đối tác của Chúng Tôi

https://luatsuanviet.com
https://luatsuanviet.com
https://luatsuanviet.com

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Thay đổi trụ sở công ty cần trình tự nhất định, doanh nghiệp phải báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trước đó, nộp hồ sơ và giấy tờ cần thiết.

Hồ sơ thay đổi trụ sở của công ty gồm:

  • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Quyết định về việc thay đổi trụ sở của doanh nghiệp nghiệp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, hồ sơ thay đổi gồmthông báo thay đổi, biên bản họp và quyết định như trên kèm theo bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Nội dung cơ bản Công ty Luật An Việt tư vấn và thực hiện:

  • Tư vấn về thủ tục, trình tự thay đổi trụ sở chính của công ty: Thay đổi cùng quận (huyện), thay đổi khác quận (huyện), thay đổi khác tỉnh (thành phố);
  • Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến việc chuyển đổi trụ sở của doanh nghiệp;
  • Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi trụ sở của doanh nghiệp (thông báo cho các đối tác, khách hàng biết việc doanh nghiệp chuyển trụ sở doanh nghiệp … )
  • Thực hiện soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi;
  • Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2 bầu chọn / điểm trung bình: 5